De Oude IJsselstreek
Natuur
maandag25mrt2019

Natuur in boerenland

Afgelopen februari bezocht ik samen met een aantal IVN leden de dag Natuur in Boerenland in Utrecht.
Allerlei mensen en organisaties die iets doen in onze groene ruimte waren daar aanwezig; boerenorganisaties, waterschappen, natuurbeschermers, jagers, groepen die aan landschapsonderhoud enz.
Er waren presentaties van diverse samenwerkingsverbanden van boeren met burgers met jagers met waterschappen met burgers in allerlei combinaties door heel het land. Op een informatiemarkt kon je daarnaast met vertegenwoordigers van deze  organisaties praten en informatie uitwisselen.

Er zijn twee dingen die ik speciaal even onder jullie aandacht wil brengen:
Rob Meijers van IVN had een lezing waarin het volgende mij bijzonder opviel: 
Nederland is kampioen vrijwilligerswerk doen. Meer dan de helft van onze bevolking is op een of ander manier actief daarin. Veel mensen voor sportclubs en maatschappelijke organisaties. Van het deel dat niet aan vrijwilligerswerk doet geeft een derde aan best wel iets te willen doen als het maar niet structureel is. Daarbij wil 15% graag iets voor of met natuur doen! 
Hoe kunnen we daar ons voordeel mee doen?

Het blijkt ook dat jongeren best mee willen doen maar ze weten niet hoe ze in contact moeten komen met natuurorganisaties. IVN landelijk gaat nu stages aanbieden bij natuurorganisaties.
Iets om in de gaten te houden.

Een tweede ding dat ik graag naar voren wil brengen was het pleidooi van Robert Kwak van de vogelbescherming.
Hij vertelde dat Nederlanders natuur belangrijk vinden. 
Bovendien bepaalt de kwaliteit van het landschap ook uiteindelijk de kwaliteit van ons eigen leven. Net als dieren en planten hebben we schone lucht, schoon water en een gezonde bodem nodig.  
Hij riep mensen dan ook op om druk uit te oefenen op het lokale bestuur en de politiek. Als er een nieuw industrieterrein wordt aangelegd of gerenoveerd, als er een nieuwe wijk wordt gebouwd, als er andere publieke werken plaatsvinden, vraag dan om groene oplossingen als zonnepanelen op daken of boven de parkeerplaatsen, groen op platte daken van industriële complexen, het aanleggen van waterpartijen die natuurvriendelijk zijn dus met aflopende kanten en een grillig verloop. Vraag om natuurvriendelijk ingerichte en beheerde plantsoenen, wegbermen en parken. 

Nederland is een klein land en we moeten woekeren met onze ruimte maar dat kan nog veel slimmer!

Carin