De Oude IJsselstreek
(Zoog)dieren
zaterdag25mei2019

Natuur Actief voor de wolven

Opnieuw was de belangstelling voor een programma in de Anholter Schweiz groot. (Het zou fijn zijn dat mensen die zich aangemeld hebben en toch niet kunnen dit laten weten. Nu moesten wij een aantal belangstellenden teleurstellen).

Zo’n 70 mensen maakten een wandeling door het park onder leiding van een gids en volgden een lezing over de wolf verzorgd door Bart Beekers van Stichting Ark.

Vanaf de 90'er jaren worden er in Nederland overal terreinen ingericht volgens het principe van de Nieuwe Natuur. Dit houdt in dat er omstandigheden geschapen worden waarin de natuur vervolgens zoveel mogelijk haar eigen gang kan gaan. Tegelijkertijd zijn er een aantal grotere dieren terug gekeerd die hier uitgestorven waren. Sommigen zijn uitgezet zoals otters en bevers. Anderen vonden de weg op eigen kracht met name de zeearend en nu dan de wolf.

Al in 2008 is er begonnen met overleg tussen natuurorganisaties, jagersverenigingen en boerenorganisaties om te onderzoeken of en hoe wolven uitgezet zouden kunnen worden in Nederland. De wolf zelf heeft de beslissing echter al genomen: Op de Veluwe heeft zich zeker één paartje gevestigd.

Natuur Actief in Anholt1Nu moet er gezocht worden naar manieren om te zorgen dat het samenleven van mensen en wolven zo conflictarm mogelijk verloopt. Onderzoek met gezenderde wolven wijst uit dat vooral zwervende wolven zich nog wel eens te goed doen aan landbouwhuisdieren. Zodra een wolf zich gevestigd heeft in een territorium geeft hij echter de voorkeur aan vooral reeën. De schade door het aanvallen van vee bedroeg vorig jaar 116 schapen maar dit is vele malen minder dan wat loslopende honden aanrichten (918 schapen).  In 2018 is voor 33.000 euro uitgekeerd aan veehouders voor wolvenschade en 26 miljoen (!) euro voor schade veroorzaakt door ganzen.  Ter preventie zouden veehouders hun weiden met lage stroomdraden kunnen omheinen of speciale waakhonden bij de kuddes laten lopen. Ze krijgen hier echter (nog) geen vergoeding voor.

Het drukke verkeer in West Europa vormt momenteel het grootste gevaar voor de jonge zwervers. Door ze te voorzien van zenders kunnen hun tochten in beeld gebracht worden. En zo is te zien waar drukke wegen of zogenaamde fuiken in het landschap liggen. In de toekomst zouden hier dan wolf vriendelijke oplossingen voor gezocht kunnen worden.

De wolf is een belangrijke schakel in het ecosysteem. Hij zorgt ervoor dat de grote hoefdieren zich vaker verplaatsen, wat overbegrazing van bepaalde plekken voorkomt. Hij doodt zwakke en zieke dieren en zorgt voor regulering van aantallen. De kadaverresten die hij laat liggen zijn een bron van voedsel voor kleinere roofdieren, vogels en allerlei insecten (zelfs vlinders!).

Natuur Actief in Anholt2Hij kan ook fungeren als publiekstrekker en daarmee zou hij  een inkomstenbron voor natuurparken, gidsen en natuurorganisaties kunnen zijn. Een van de aanwezigen vraagt zich af of we echt moeten hopen op massale toestroom van mensen, het is toch al zo druk op de Veluwe. 
Voor meer informatie over de wolf kun je kijken op: www.wolveninnederland.nl.

In het park was het natuurlijk lekker rustig zo zonder publiek en de dieren hadden er zin in. De lynx wandelde rustig achter het hek met ons mee.  De dassen waren zo druk met noten kraken dat ze niet eens opkeken. Met een ingenieus systeem werd een stukje voer een boom in gehesen waarop de wilde katten er tegen op sprintten alsof het niets was. Alleen de wolven waren argwanend. Ze kwamen de neergelegde kip pas halen toen we weg waren. Er is nog geprobeerd om ze te laten huilen maar daar trapten ze niet in. We moesten genoegen nemen met het gemauw van de pauwen die voor de nacht hoog in de bomen zaten.