De Oude IJsselstreek
Landschap
zaterdag08okt2016

Natuur Actief onder het vriespunt?

Het museum heet Min40Celsius maar de ontvangst was veel warmer dan dat. De bezoekers van Natuuractief op locatie beleefden er een bijzondere avond.

In het oude schuttersgebouw van Varsselder is een gevarieerde verzameling prehistorisch materiaal op fraaie wijze uitgestald. Van haaientanden tot een complete wolharige neushoorn, van de imposante schedel van een steppewisent tot kleine, versteende ammonieten. Ook wordt de geologische geschiedenis van ons land inzichtelijk gemaakt met tekst, beeld en geluid maar je kunt bijvoorbeeld ook zelf uitproberen wat een gletsjertong doet met aarde. Kortom een half uurtje was veel te kort om alles rustig te bekijken vonden de bezoekers van Natuuractief.

Na het welkomstwoord gaf enthousiaste vrijwilliger Henry Wezenberg een presentatie over hoe ons landje “boven water” kwam en gevormd werd door machtige rivieren, tropische zeeën, zware ijsmassa’s en de geduldige werking van weer en wind. Elk van deze omstandigheden bracht een eigen levensgemeenschap met zich mee en de resten daarvan komen boven bij de grind- en zandwinning in bijvoorbeeld het Azewijnse broek.

Henry liet een echte mammoetkies rondgaan en vertelde dat deze dieren een hele voorraad reservekiezen hadden. Doosjes met verschillende zandmonsters van de Rijnbodem, uit stuifduinen uit het Oude IJsseldal en van de bodem van de machtige oerrivier Eridanos maakten inzichtelijk hoe verschillend van structuur zand kan zijn. Het verhaal hoe de vrijwilligers in 6 weken tijd, bijna per ongeluk, de kaak van een wolharige neushoorn compleet kregen was kostelijk. Een kort filmpje maakte inzichtelijk hoe de mens zich ontwikkelde en vanuit Afrika de wereld veroverde.

Eenmaal per maand kun je via het museum op excursie om zelf fossiele resten te zoeken. Het aller leukste is dat je je vondsten ook mag houden! Kijk op de site http://min40celsius.nl voor meer informatie.

In de pauze ging iedereen onder het genot van een lekker kopje koffie of thee weer lekker rondsnuffelen  tussen de tentoongestelde stukken. Velen namen zich voor nog eens terug te komen bijvoorbeeld samen met de (klein)kinderen want ook voor hen valt er heel wat te beleven.

Na de pauze leerden we van Frank ter Berg dat het grootste gedeelte van ons aardoppervlak bestaat uit graniet. Daarbij denken we misschien vooral aan ongenaakbare gebergten of wellicht alleen maar aan een aanrechtblad. Feit is dat ons zand, grind en klei bestaat uit graniet dat door de werking van wind, water, ijs en veel tijd in stukjes is gedeeld! We kennen ook gesteenten van plantaardige of dierlijke oorsprong. Kalksteen bestaat bijvoorbeeld uit de resten van onvoorstelbare hoeveelheden skeletjes van zeediertjes uit tropische zeeën. Onder invloed van (heel veel) tijd en druk zijn die samengeperst tot steen. Als dit dan, door de verschuiving van de aardschollen nog in aanraking is geweest met de hitte uit het diepste van de aarde verandert het in marmer want net als alles in de natuur kent dus ook de bodem onder onze voeten een eigen, weliswaar hele trage, kringloop. De theorie die er vanuit gaat dat de aarde van binnen hol zou kunnen zijn, wekte verbazing en lokte discussie uit. Hij had allerlei voorbeelden van de verschillende gesteenten bij zich zodat de bezoekers de verschillen goed konden bekijken.

En zo liep het al gauw tegen tienen toen het raadplaatje van Marga in beeld kwam. Een wit donzig pluis dat ook wel iets schimmelachtigs leek te hebben. Maar iemand merkte helemaal in de hoek een deeltje van een zwarte antenne op. Een vlinder misschien? En jawel, Wilber toverde op het scherm de fraaie foto van een stippelmot te voorschijn.

Na een daverend applaus voor de vrijwilligers van min40celsius, sloot Carin de avond af met de mededeling dat op 22 november een nieuwe Natuur Actief is om 20:00 uur en wel op het vertrouwde adres te Zeddam.

Tekst: Carin Holtslag. Foto's: Wilma Faber-Boersbroek