De Oude IJsselstreek
Vogels
maandag28mei2018

Nachtegalenexcursie bij de Bijland

Publieksexcursie Nachtegalen bij de Bijland op 19 mei van 8.00 tot 10.00 uur

IVN De Oude IJsselstreek VogelwerkgroepVol verwachting stonden we met 4 leden van de Vogelwerkgroep om 5 voor 8 te wachten op deelnemers voor de nachtegalen excursie. Even later kwam er een autootje aangereden met 2 dames uit Didam. Mooi zo! Gelukkig hoorden we de nachtegalen al flink hun kelen oefenen vanaf het moment dat we uit de auto stapten. Dus vol vertrouwen gingen we met z’n zessen op pad.

Vanaf de parkeerplaats van het restaurant de Swaenebloem in Tolkamer liepen we westwaarts richting camping. Na een kleine vijftig meter was het al raak: een aanloopje “LuuLuuLU” en dan een heel helder, muzikaal, lang lied. “Dat zo’n klein vogeltje zo veel geluid kan produceren.” Vol bewondering hebben we een tijdje doodstil staan luisteren. De nachtegaal zat zo dichtbij in de bosjes dat je hem haast kon pakken, maar zien konden we hem niet. Het zijn meesters in het verstoppen. Toch vond hij het nodig om zich even te verplaatsen en toen hebben we het kleine bruine vogeltje toch gespot. Eigenlijk was de excursie al geslaagd. Toen een tweede en daarna nog een derde nachtegaal van zich liet horen, kon onze dag al niet meer stuk.

In een half dode boom verderop gaf een grote bonte specht even een showtje boomklimmen en pikken, zodat we hem allemaal goed in beeld konden krijgen. Later hebben we nog z’n ‘kleine broertje’ gespot en is de lach van de groene specht gehoord.

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep
Teruglopend over het strandje zagen we de drie soorten zwaluwen heel duidelijk. Boerenzwaluwen op muggenjacht scheerden vlak om ons heen, hoog in de lucht de kwetterende gierzwaluwen en over het water vlogen de kleinere, druk fladderende huiszwaluwen met hun witte stuit. Bovendien nog zilvermeeuwen en een stormmeeuw en ver weg op de plas herrie makende visdiefjes en vissende zwarte sternen.

Terug naar de dijk lieten ook de zangers van zich horen. Het “tjik-tjak” van de tjiftjaf, “het is mooi weer vandaag maar het blijft niet zo” van de fitis, het rustige gezang van de merel en het snelle volle merelachtige geluid van de zwartkoppen (man en vrouwtje).

We vervolgden onze route over de brug van de doorvaart naar de Bijland. Op de brug zowaar een heel slim, veilig mezennest in één van de dragende palen. Uit een smalle spleet kon je jongen horen piepen, hoe lief. Na de brug weer richting plas en over het strandje. Naast witte kwikken, kleine plevier en een kleine strand/oeverloper waren er geen andere vreemde vogels op het strand. Wel in het water wat ganzen: canadese-, nijl- en grauwe ganzen. Vlak voor ons langs zwommen 4 grauwe ganzen met een keurige rij van 13 jongen. Verder weg baltsende futen, 2 krakjes en 2 bergeenden.

IVN De Oude IJsselstreek VogelwerkgroepNet toen we weer terug liepen door de bosjes richting dijk, begonnen de nachtegalen te zingen alsof we het zo hadden afgesproken. Inmiddels herkende iedereen meteen hun prachtige, karakteristieke zang. Verder lieten zich nog van zich horen de groenling, winterkoningen, putters en een grasmus.

Nog even een stukje geschiedenis van de Bijland tot slot en iedereen ging glimmend en heel voldaan huiswaarts.

Gidsen: Chris Briek en Renske Hoekstra
Foto's: Renske Hoekstra en (via Sovon) Riet van de Wouw