De Oude IJsselstreek
Vogels
woensdag27nov2019

Met de VWG op zoek naar de klapekster

Verslag van de VWG-excursie naar de Arnhemse Heide en de rand van het Rozendaalse Veld op 9 november jl.

IVN De Oude IJsselstreek VogelwerkgroepOm half negen verzamelden zich 15 leden van onze VWG op de parkeerplaats. Daar werden we verrast door een hoorbare en ook goed zichtbare Kuifmees. Ook een groep Staartmezen scharrelde rond de parkeerplaats hun kostje bij elkaar.

Even verderop liet het hoge geluid van de Boomkruiper zich horen.  We zagen hem(?) ook tegen de stam omhoog kruipen. Boven de velden was een Torenvalk aan het jagen. Ook werd een vrouwtje Blauwe Kiekendief gespot. Ze verdween gelijk, maar later hebben we haar in volle glorie zien vliegen; de witte stuit duidelijk herkenbaar. Ook veel overvliegende Kramsvogels, met het bekende tjak tjak-geluid, en Koperwieken. De laatste door de telescoop mooi kunnen bekijken.

Sfeerplaatje, Groenling (linksonder) en Graspieper (rechtsonder)
IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep
In een bomenrij ontdekte Chris een Glanskop of Matkop. Moeilijk te zien bij zo’n beweeglijke vogel. Even later liet hij zich horen en konden we ons vermoeden bevestigen: een Glanskop.  Op een hek langs een bewerkte akker zagen we een vrouwtje Zwarte Roodstaart.  Er kwam ook nog een Raaf overvliegen.

En de Klapekster? Halverwege de wandeling zagen de voorste vogelaars de Klapekster wegvliegen.

Onze zoektocht in het gebied en later ook nog op de Terletsche Heide leverde jammer genoeg niks op. Maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben een gezellige, leerzame en droge wandeling gehad. Verkwikt en verfrist gingen we huiswaarts.

Tekst: Guido Janze
Foto's: Jeroen Hoveling  en Evelien Pleiter