De Oude IJsselstreek
Vogels
maandag14mei2018

Met de Vogelwerkgroep op zoek naar (zeldzame) vogels in de Kleine Gelderse Waard

Verslag van de publieksexcursie van de Vogelwerkgroep naar de Kleine Gelderse Waard op 13 mei 2018

De Vogelwerkgroep was blij met de mogelijkheid om met geïnteresseerd publiek een wandeling in de Kleine Gelderse Waard te maken. Dit gebied is normaal niet voor publiek toegankelijk, maar vandaag mochten we mee met Gerard Titse en Carin Holtslag, beiden als vrijwilliger werkzaam in het gebied.

IVN De Oude IJsselstreek VogelwerkgroepGerard verwelkomde de kleine 40 deelnemers en vertelde iets over het gebied.In de Kleine Gelderse Waard wordt in fasen door de eigenaar (Twickel) klei afgegraven. De ontgonnen stukken worden direct daarna langs oude hoogtelijnen heringericht. Hierdoor bevindt het gebied zich in verschillende fasen van ontwikkeling. Het streven is om het landschap zo open mogelijk te houden; vol rietkragen, modderige oevers, poelen en geulen, met een grote diversiteit aan diepten. Op deze manier worden variabele biotopen gerealiseerd. Aan de oostkant is nog een stuk met een diepe waai, waarlangs K3Delta klei heeft gewonnen. Dit gebied dient als compensatie voor de overnachtingshaven die in Spijk wordt gegraven. Het is beplant met wilgen om het geschikt te maken als biotoop voor bevers.
Er bevinden zich inmiddels 2 dassenburchten in het gebied.
In de afgelopen jaren is het een zeer aantrekkelijk vogelgebied geworden.

IVN De Oude IJsselstreek VogelwerkgroepHet is een spannende struintocht, vanaf de parkeerplaats van voormalig café IVN De Oude IJsselstreek VogelwerkgroepJoosten door het land en over de dijk naar het trekveer. Bij het informatiebord over de Rijnstrangen horen we op de heen- en terugweg de Cetti’s zanger. Dit vogeltje is in Nederland aan een opmars bezig. Tot een paar jaar geleden was het een zeer zeldzame broedvogel in Nederland.
Het trekveer moet in 2 etappes. De 2e groep heeft gelukkig 3 stoere knullen aan boord, die ons in een ommezien naar de overkant trekken.

We lopen een stuk over het bestaande wandelpad door de Rijnstrangen. Vanaf dit pad worden al de eerste vogels waargenomen op de plas, o.a. kluten, visdiefje en tafeleend. IVN De Oude IJsselstreek VogelsBij een hek verderop mogen we het gebied in. Bij een volgende kijkplek zien we steltkluten en lepelaar. Een man bruine kiekendief scheert over het moeras en duikt af en toe naar beneden.
De koekoek begeleidt ons tijdens de hele wandeling; soms bieden twee mannen tegen elkaar op. En we zien ze ook vliegen (letterlijk).
Onderweg treffen we de dassenburchten. De ene burcht lijkt mede bewoond te worden door de vos, een veel rondere ingang.
IVN De Oude IJsselstreek VogelwerkgroepAls we een groot deel van de plas gerond hebben en we staan te genieten van de duikelende zwarte sternen en hun prachtige geluid, horen we opeens het hoempen van de roerdomp. Ook tijdens het laatste stukje lopen, wordt er nog lekker gehoempt; daar wordt je wel blij van.
De hele wandeling hebben we kleine karekieten gehoord, maar opeens is grote broer er ook: de grote karekiet. Wat een geweldige verrassing, want die is intussen vrij zeldzaam aan het worden. Hij is kieskeurig wat de kwaliteit van het riet betreft. Fijn dat hij zich hier heeft gevestigd.

IVN De Oude IJsselstreek VogelwerkgroepWe hebben gigantisch geboft met het weer; de excursie was nauwelijks afgelopen of het begon te regenen. De fietsers misschien toch een nat pak op de terugweg?

Gidsen: Gerard Titse, Carin Holtslag, Chris Briek. Ook andere leden van de VWG waren behulpzaam
Verslag: Marjon van Drongelen
Foto’s: Jeltje Berendsen en Maurice de Graaf