De Oude IJsselstreek
(Zoog)dieren
zaterdag18jul2020

Leden Zoogdierwerkgroep bezoeken vleermuisverblijf Buur maakt Natuur

De stichting Buur maakt Natuur is al enkele jaren bezig om voormalige landbouwgronden te verwerven en vervolgens in te richten tot een aantrekkelijk natuurgebieden. Dit doet de stichting middels werving van gelden van derden en zet daarbij onder andere crowdfunding in. Een van de natuurgebieden in ontwikkeling betreft ’t Knapperslag in de Wehlse Broeklanden. Dit terrein wordt stap voor stap vanaf 2013 ontwikkeld. Dit jaar zal het terrein zijn voltooiing naderen en volledig als natuurgebied ingericht zijn.

Een van de onderdelen die de stichting graag verwezenlijkt wilde zien worden op ’t Knapperslag betrof een verblijf voor vleermuizen met daaraan gekoppeld een oeverzwaluwwand. Begin 2020 kon de bouw van deze constructie na jaren van plannen eindelijk starten. Dit werd mede mogelijk gemaakt door bijdrages van onze buren (schenkers/donateurs), een subsidie van de provincie Gelderland en de medewerking van de gemeente Doetinchem.

Ook leden van onze IVN Zoogdierwerkgroep hebben hier een kleine bijdrage aan geleverd. Jaarlijks organiseerde de stichting Buur maakt Natuur een Knapperslagcross door de Wehlse Broeklanden. Deze cross bestond uit zowel hardlopen voor kinderen als volwassenen en een gegidste natuurwandeling door IVN leden. Op de laatste Knapperslagcross in september 2019 hebben Riet van Dijk en Hanneke Burgers op verzoek van de stichting een ruime informatiestand ingericht over vleermuizen. Op deze dag presenteerden zij ‘de vleermuis’ en gaven ze aan geïnteresseerden uitleg over de constructie die gebouwd zou gaan worden op ’t Knapperslag. Thema van de Knapperslagcross was dan ook lopen voor de vleermuis.

IVN De Oude IJsselstreek Het in het voorjaar van 2020 gerealiseerde vleermuisverblijf bestaat uit een zogenaamd winterverblijf in de vorm van een grote kelder en een zomerverblijf in de vorm van een toren op de kelder. In de winter gaat een vleermuis namelijk in winterslaap en dit doen zij in vorstvrije ruimtes zoals kelders. De kelder op ’t Knapperslag heeft een inhoud van ruim 40 kuub en kan daardoor een stabiel klimaat bieden. In de zomer worden vleermuizen graag snel warm en benutten ze de warmte van zolders (bijvoorbeeld kerkzolders) en spouwmuren. Daarom is op de kelder ook een zolder gecreëerd in de vorm van een kleine toren. Die toren biedt nog een extra functie, namelijk een ingebouwde kast voor de kerkuil en aan de buitenkant nestgelegenheid voor de huiszwaluw. Aan de voorkant van de kelderconstructie is uitgerust met een speciale wand waarin oeverzwaluwen, maar ook de ijsvogel, zich kunnen gaan nestelen. Dit doen zij normaal in holtes die ze maken in steile oevers. Deze natuurlijke oevers zijn bijna niet meer voorhanden. Door een kunstmatige constructie te creëren helpt de stichting deze soort.

IVN De Oude IJsselstreek Ondanks de coronacrisis verliepen de bouwwerkzaamheden op ’t Knapperslag voorspoedig en kon de constructie in mei worden opgeleverd. Op 28 juni kregen Riet van Dijk, Hanneke Burgers en Henriette van der Loo een uniek inkijkje in deze constructie als dank voor hun bijdrage. Zij waren zeer onder de indruk van het bouwwerk dat vooral bestaat uit duurzaam hergebruikte producten.

Het bouwwerk moet zich de komende jaren gaan bewijzen. Wij zijn met zijn alle zeer benieuwd wanneer de dieren het gaan vinden en gebruiken. Wij hopen met zijn allen op een versterking van de biodiversiteit op en rond het terrein. Komende maand vinden op ’t Knapperslag de laatste werkzaamheden plaats. Zo zal de constructie nog op een eiland komen te liggen om het extra rust te bieden en wordt een waterplas gecreëerd voor de oeverzwaluwen.

De stichting heeft tijdens de bouwfase op Facebook een bouwblog bijgehouden. Kijk op Facebook voor de wekelijkse ontwikkeling. Meer weten over Buur maakt Natuur kijk dan snel op hun website waar eind juli een nieuwe website online komt! Wil je de stichting helpen met het maken en beheren van natuur? Zij zijn opzoek naar enthousiaste handen!


Tekst en foto’s : Wilber Thus (Stichting Buur maakt Natuur / IVN vrijwilliger)