De Oude IJsselstreek
woensdag18okt2017

IVN'er van de maand: Peter van Nistelrooij

Iedere maand wordt er op onze website een IVN’er van de afdeling De Oude IJsselstreek in de spotlights gezet. Aan deze IVN’er worden acht vragen gesteld, zodat de lezer een idee krijgt wat hem/haar bezighoudt en hoe leuk het is om bij onze vereniging te horen.

Deze maand: Peter van Nistelrooij

IVN De Oude IJsselstreek IVN'er van de maand
1. Binnen welke werkgroep van IVN ben je actief (geweest)?
In januari 2016 ben ik begonnen met de gidsenopleiding van het IVN binnen de afdeling Oude IJsselstreek. De afdeling bleek uit drie regio’s te bestaan. Al gauw kreeg ik een uitnodiging van de voorzitter van de regio de Graafschap. Daarna ben ik bij bijna alle bijeenkomsten geweest. In de afgelopen periode heb ik als hulpgids verschillende wandelingen (voor)gewandeld. Erg leerzaam en je komt op deze manier ook de andere leden van deze werkgroep tegen.
Sinds een maand heb ik me aangesloten bij de Vogelwerkgroep. Een groep enthousiaste vogelaars waarvan ik veel  hoop te leren. Ik ben blij dat ik een 'mentor' toegewezen heb gekregen die me in de beginperiode wegwijs gaat maken.

2. Sinds wanneer ben je lid van IVN?
Sinds twee jaar ben ik lid van het IVN, net voor de start van de gidsenopleiding heb ik me aangemeld. Mijn eerste kennismaking met het IVN was de nieuwjaarsbijeenkomst in de Ruumte in Halle.

3. Wat vind je het leukst om te doen bij IVN en waarom?
Tijdens de gidsenopleiding heb ik een groep enthousiaste mensen leren kennen. Deze nieuwe contacten werken voor mij heel inspirerend. Nu is de opleiding afgerond, maar gelukkig hebben we nog contact met elkaar (zo is er in november een bijeenkomst met de hele groep over het onderwerp Duurzaamheid).
Het afgelopen jaar ben ik met verschillende wandelingen mee geweest. Dat was erg leerzaam en dan blijkt dat er nog veel te leren is. Er zijn zoveel onderwerpen!

De afgelopen weken heb ik een paddenstoelencursus gevolgd van vier dagdelen, zowel theorie als praktijk, heel leerzaam. En ik heb deze cursus gevolgd bij de afdeling Veluwezoom in Rheden en zo ontmoet je weer andere inspirerende mensen.
De afgelopen paar jaar ben ik op plekken geweest in mijn woongebied waar ik totaal geen weet van had, het zijn steeds weer ontdekkingstochten.

4. Gids jij zelf en kun je een leuke anekdote hierover vertellen?
Ja, ik ben verschillende keren mee geweest als assistent-gids. Daarbij heb ik ook gekeken naar de stijl van de gidsen. Zo was er een wandeltocht waarbij werd aangekondigd werd dat het een doorstapwandeling betrof. De tocht werd geleid door ervaren gidsen, ik acht hen hoog.
De groep was nogal groot en werd verdeeld in twee kleinere groepen. De ene groep kreeg veel informatie over de kerk, over het dorp, en het duurde een hele tijd voordat er echt werd gewandeld. Geen doorstapwandeling dus.
De andere groep daarentegen werd wel blootgesteld aan een doorstapwandelling in de letterlijk zin van het woord. De gids liep voorop met enkele deelnemers die hem konden bijhouden en daarachter een lang lint van deelnemers die het tempo nauwelijks konden volgen.
Voor mij was deze ervaring erg leerzaam.


5. Je hebt de Gidsencursus gevolgd. Dat is een intensieve periode. Wat is je het meest bijgebleven?
Het was zeker een intensieve periode, en ik heb veel waardering voor de wijze waarop deze opleiding is georganiseerd en uitgevoerd door de werkgroep cursussen. Er zijn zoveel onderwerpen aan de orde geweest, gelukkig heb ik de excursieverslagen nog om terug te kunnen lezen. Wat ik didactisch een erg goede vondst vond was het bijhouden van het dagboek. Elke dag een onderwerp uit de natuur pakken die je opvalt en dat uitdiepen. Zo leer je bewust kijken naar je omgeving en het verplicht je om informatie te zoeken. Daar leer je veel van.
Twee excursies zijn me het meest bijgebleven: De Paddenstoelenexcursie naar de Slangenburg. Al die verschillende soorten paddenstoelen en zwammen op een rottende omgevallen boomstam! Het zonlicht viel erop en dat maakte het geheel heel indrukwekkend. De andere excursie die indruk op me heeft gemaakt is naar het Koolmansdijkje. Daar is een groot gebied met verschraald land en in het voorjaar bloeien daar de mooiste bloemen. We wandelden daar doorheen en je waant je dan midden in een schilderij van Monet. Prachtig!
Het afstudeerproject over de Das in onze regio was heel geslaagd en daar ben ik trots op: je kunt meer dan je denkt.

6. Wat zou je binnen IVN veranderd willen zien?
Allereerst: laat ik bescheiden blijven. Ik begin net en veel actieve mensen hebben binnen de vereniging geweldig werk verzet.
Vorig jaar ben ik met de voorzitter van de regio naar Tilburg geweest. Daar was een bijeenkomst met andere afdelingen van het IVN. Verschillende afdelingen gaven een impressie van het bestuurlijke maar ook het praktische reilen en zeilen binnen hun afdeling.
Wat een verschil! En wat kunnen we veel van elkaar leren. Daarom adviseer ik: kijk ook bij andere afdelingen in de keuken. Dat geeft heel veel zinvolle informatie. En….het relativeert.


7. Anne Marie Willemsen gaf aan dat zij jou wel in deze rubriek wilde zien. Haar vraag aan jou is: “Peter, wat heeft de natuurgidsenopleiding jou gebracht en was dat wat je vooraf voor ogen had?”
“Hoe zouden we binnen het IVN specifieke groepen, zoals mensen met een beperking,  meer aandacht kunnen geven?”
“En tot slot, wat houdt voor jou de term ‘duurzaamheid’ in?”

Ad 1: De natuurgidsenopleiding heeft me zeker gebracht wat ik gehoopt had.
Mijn doelstelling was: ik woon midden in de natuur maar weet er eigenlijk heel weinig van. In een periode van anderhalf jaar wil ik graag meer kennis en bewustwording van de natuur om mij heen. Dat is gelukt!

Maar….hoe meer je erover leert, hoe meer je er achter komt dat je zoveel nog niet weet. Nog jaren zoeken dus.
Ad 2: Tijdens onze opleiding had een groepje als eindwerkstuk: hoe breng je de natuur bij mensen met een beperking. Zij hebben dat onderzocht met cliënten van Elver. Dat hebben ze voortreffelijk gedaan!
Waar het om gaat, en dat is voor gidsen binnen het IVN van belang: sluit aan bij de interesse en mogelijkheden van de deelnemers van de activiteit.

Als je het hebt over mensen met een beperking, dan is dat een breed begrip. Oriënteer je van tevoren wat de mogelijkheid van de individu is. Vraag ook aan de dagelijkse begeleiders naar tips.
De IVN afdeling of de regio kan contact leggen met voorzieningen voor mensen met een beperking.
Leg voorzieningen de mogelijkheden van het IVN voor. Ik weet zeker dat je respons zal krijgen, zoals we dat ook zagen bij de beelden over de cliënten van Elver.
Ad3: Poeh, heb je effe? Zelf probeer ik braaf te zijn: ik heb zonnepanelen, rijd in een benzineauto en verplaats me steeds meer met de (elektrische) fiets. Sorteer mijn afval. Heb bomen geplant ter compensatie van de auto.
Maar duurzaamheid gaat verder dan wat ik doe. Ik maak me zorgen over de biodiversiteit op aarde. Deze biodiversiteit loopt schrikbarend terug, met als gevolg dat de keten steeds vaker wordt verbroken. Een tikkende tijdbom.
Er is 1 soort die daar invloed op kan uitoefenen en dat zijn wij, de mensen. Ik ben optimistisch van aard, maar over dit onderwerp ben ik niet hoopvol.

Wij kunnen daar als IVN invloed op uitoefenen en dat is bewustwording op gang brengen.
Annemarie, dank voor deze goede vraagstelling.


8. Welke IVN’er zou je graag de volgende keer in deze rubriek willen zien en wat zou je hem/haar willen vragen?
Gerard van der Kamp wil ik graag uitnodigen voor deze rubriek. Met Gerard heb ik het eindproject over de Das gedaan. Hij heeft een connectie met de NME in Zevenaar en is derhalve zeer betrokken bij de natuur en het enthousiasmeren van jongeren.

Mijn vragen aan Gerard:
- Gerard, je zou graag zien dat er binnen IVN goed wordt nagedacht over het interesseren van jongere generaties. Heb je daar suggesties voor?
- Je bent vrijwilliger bij het NME-centrum in Zevenaar, heeft de gidsencursus meerwaarde voor je gehad?
- En tot slot: wat houdt voor jou het begrip 'Duurzaamheid' in?

Klik hier voor vorige IVN'ers van de maand.