De Oude IJsselstreek
IVN
zondag28jan2018

IVN'er van de maand: Olga Spekman

Iedere maand wordt er op onze website een IVN’er van de afdeling De Oude IJsselstreek in de spotlights gezet. Aan deze IVN’er worden acht vragen gesteld, zodat de lezer een idee krijgt wat hem/haar bezighoudt en hoe leuk het is om bij onze vereniging te horen.

Deze maand: Olga Spekman
IVN De Oude IJsselstreek IVN'er van de maand: Olga Spekman

1. Binnen welke werkgroep van IVN ben je actief (geweest)?
Momenteel ben ik lid van de werkgroepen PR en Communicatie en de Graafschap. Voorheen heb ik ook deelgenomen aan de werkgroep Audiovisuele Presentaties.

2. Sinds wanneer ben je lid van IVN?
Ik heb de natuurgidsenopleiding gevolgd in 2000/2001 en ben vanaf die tijd lid.

3. Wat vind je het leukst om te doen bij IVN en waarom?
De natuur heeft mijn interesse en het IVN houdt zich op veel verschillende wijze hiermee bezig. Juist de mogelijkheid om op verschillende manieren deel te nemen aan activiteiten vind ik aantrekkelijk bij het IVN. Zo participeer ik bij activiteiten die door de werkgroep Graafschap worden opgezet zoals de Nacht van de Nacht in 2016. Ik verkoop ook regelmatig spullen voor het IVN in het winkeltje en ben sinds een jaar ook coördinator van de werkgroep PR en communicatie. Het leuke is om samen met andere IVN’ers dingen te ontwikkelen, op te zetten en uit te voeren. Mijn interesse gaat uit naar de combinatie natuur en cultuur, ecosystemen, duurzaamheids- en milieu vraagstukken.

4. Gids jij zelf en kun je een leuke anekdote hierover vertellen?
Ik ben met een aantal andere gidsen, na een scholing, landgoedgids geworden bij Kasteel Keppel. Hierbij worden in samenwerking met basisscholen en de landgoedeigenaar basisschoolleerlingen op het landgoed ontvangen. Iedere gids krijgt dan een specifieke taak toebedeeld. Zo heb ik regelmatig de leerlingen ontvangen in de gevangenis, bij de molens en in de kruidentuin. Ik vind het leuk om de leerlingen te verrassen. Een leuk moment is bijvoorbeeld bij het gidsen in de gevangenis als je de betreffende kelder helemaal donker maakt om ze te laten ervaren hoe dat moet zijn geweest voor de gevangenen uit die tijd. Ook heb ik de laatste keer in de kruidentuin gegidst. Toen heb ik dingen meegenomen om de kinderen te laten proeven van de aanwezige kruiden en bloemen. Ik had toen ook snoepjes meegenomen die gemaakt zijn van viooltjes. Dit maakte veel indruk. De leerkrachten kwamen toen speciaal mee naar de kruidentuin om ook te kunnen proeven.

5. Je hebt de Gidsencursus gevolgd. Dat is een intensieve periode. Wat is je het meest bijgebleven?
Toen ik ging deelnemen aan de gidsencursus was ik een jaar daarvoor verhuisd vanuit het westen naar de Achterhoek. De cursus gaf mij een goede gelegenheid om de nieuwe omgeving te leren kennen. Het viel mij direct op over hoeveel kennis de aankomende gidsen reeds beschikten met betrekking tot planten en dieren. Doordat ik 40 jaar in een andere omgeving ben opgegroeid is deze kennis bij mij minder aanwezig. Gelukkig zijn er veel gidsen bij ons IVN die de kennis over dieren en planten paraat hebben en hier enthousiast over kunnen vertellen. Ik luister daar graag naar. Ik weet meer van cultuur, ecosystemen maar ook van dierentuinen en hun dieren en richt mij bij mijn activiteiten op deze aspecten. Zo ben ik inmiddels ook gids geworden bij Burgers Zoo en heb de activiteiten in het wildpark Anholter Schweiz gecoördineerd. 

6. Wat zou je binnen IVN veranderd willen zien?
Het zou leuk zijn als wij (nog) meer aandacht zouden schenken aan milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Daarbij zou het tevens goed zijn deze vraagstukken aan de orde te kunnen stellen als deze actueel zijn. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan een activiteit die je op de plank hebt liggen in relatie tot hoog water of aanhoudende droogte. Zodat wij in staat zijn deze te organiseren als de situatie zich voordoet. Een activiteit welke gericht is op bewustwording. Mensen dingen ter plekke laten zien waardoor het bij hen gaat leven. Graag zou ik met een aantal IVN'ers binnen onze vereniging willen werken aan de ontwikkeling van dergelijke activiteiten. IVN De Oude IJsselstreek IVN'er van de maand
7. Marleen Hofman gaf aan dat zij jou wel in deze rubriek wilde zien. Haar vraag aan jou is:
- Graag zou ik Olga Spekman aan het woord willen laten. Zij heeft de samenwerking met Anholter Schweiz, in de vorm van bijv. het meehelpen aan de Wildparknacht, met veel gedrevenheid en enthousiasme van mij overgenomen en ik zou graag willen weten of en op welke manier hier een vervolg aan wordt gegeven.
- Daarnaast ben ik benieuwd of Olga nog andere plannen of projecten heeft binnen IVN.

De samenwerking met het wildpark Anholter Schweiz is goed verlopen en zal waarschijnlijk ook in 2018 voortgang krijgen. Voor de IVN-gidsen betekent dit dat zij in een andere omgeving en setting hun kennis en ervaring kunnen inzetten. Zo hebben een aantal IVN gidsen bomenwandelingen verzorgd tijdens De dag van het Bos en zijn er twee IVN gidsen betrokken geweest bij de Wildparknacht. Op deze wijze helpen wij het wildpark hun aanbod naar een hoger plan te tillen.

Mijns inziens heeft het IVN een missie in het uitdragen en bewust maken van de Achterhoekers en toeristen aangaande de kwetsbaarheid van de aanwezige natuur. Op deze wijze bestaat er ook meer aandacht voor het milieu en duurzaamheid. Hiervoor is het mijns inziens noodzakelijk om een breder netwerk te creëren waarin de activiteiten worden uitgevoerd. Dit kunnen andere natuurorganisaties zijn maar ook profit organisaties zoals organisaties in de recreatieve sector. Onze afdeling bereikt hiermee een breder publiek en kan onze kennis ook ten nutte maken in andere settings. Een goed voorbeeld is het wildpark Anholter Schweiz. Met hun wildpark willen zij zich ook meer gaan inzetten om de kennis van de bezoekers te vergroten met betrekking tot de natuur. In Duitsland beschikken zij niet over een organisatie als het  IVN die in volle breedte hieraan invulling kan geven. Een win win situatie. Wij helpen mee om hun doelstelling te verbreden en wij kunnen onze gidsen hun kennis en ervaring op een interessante wijze laten inzetten bij een nieuwe doelgroep.

8. Welke IVN’er zou je graag de volgende keer in deze rubriek willen zien en wat zou je hem/haar willen vragen?
Grada van Zijderveld heeft een jarenlange ervaring binnen het IVN met betrekking tot onder andere landschapsbeheer en het beheer van het winkeltje. Van haar zou ik graag willen weten of zij gedurende deze periode nog veranderingen heeft meegemaakt en hoe zij denkt over deze activiteiten in de toekomst.

Klik hier voor eerdere IVN'ers van de maand.