De Oude IJsselstreek
IVN
zondag14jan2018

IVN'er van de maand: Marleen Hofman

Iedere maand wordt er op onze website een IVN’er van de afdeling De Oude IJsselstreek in de spotlights gezet. Aan deze IVN’er worden acht vragen gesteld, zodat de lezer een idee krijgt wat hem/haar bezighoudt en hoe leuk het is om bij onze vereniging te horen.

Deze maand: Marleen HofmanIVN De Oude IJsselstreek IVN'er van de maand: Marleen Hofman

1. Binnen welke werkgroep van IVN ben je actief (geweest)?
De meeste mensen kennen mij van Natuur Actief, waarvan ik diverse jaren teamlid en coördinator ben. Daarnaast ben ik actief in de Zoogdierwerkgroep.

2. Sinds wanneer ben je lid van IVN?
In 2007/2008 heb ik de Natuurgidsencursus gevolgd en is mijn lidmaatschap ingegaan.

3. Wat vind je het leukst om te doen bij IVN en waarom?
Ik voel me erg in mijn element in de natuur, en mijn interesse gaat vooral uit naar vogels en zoogdieren…en al het andere wat leeft, beweegt en groeit! De inventarisaties eIVN De Oude IJsselstreek IVN'er van de maand: Marleen Hofmann wandelingen met de zoogdierwerkgroep vind ik om die reden erg leuk om mee te maken…we beperken ons daarbij niet alleen tot de zoogdieren en de sporen die ze achterlaten, maar nemen in onze speurtochten ook paddenstoelen, vogels, amfibieën, insecten, planten en andere bijzondere vondsten mee!
Het organiseren van de Natuur Actief avonden is een heel ander onderdeel. Het is een hele organisatie en vaak ook spannend of we een goede spreker hebben kunnen vinden, maar als de avond dan daar is en er is een goede opkomst, boeiende spreker(s) en onderwerpen, dan geeft dat veel voldoening en energie. En als teamleden steken we er ook iedere keer weer wat van op. Juist dat organiseren en andere mensen een leuke avond bezorgen, trekt me aan.

4. Gids jij zelf en kun je een leuke anekdote hierover vertellen?
Gidsen doe ik niet…hoewel, in het verleden heb ik 2 jaar achtereen met de ZWG een diersporenexcursie gegidst. Maar goed…, ik gids niet omdat ik dat niet wil, maar vooral omdat de tijd me ontbreekt en ik geen ‘specifiek gebied’ heb. Vaak volgt dat laatste uit de Natuurgidsencursus of het lidmaatschap bij één van de regiogroepen (Rondom Strang en Iessel in mijn geval), maar voor de eindopdracht hebben we (Leontien Witjes, Doortje Vreman en ik) een map met activiteiten voor de jeugd gemaakt (de map ‘Natuuravontuur’). En ik heb er voor gekozen om mijn activiteiten te beperken tot de Zoogdierwerkgroep en Natuur Actief.
Er schiet me geen specifieke anekdote te binnen. Wel een grappige constatering, vind ik althans zelf; met de ZWG gaan we keer op keer enthousiast op pad om een gebied te inventariseren op aanwezige zoogdieren. We vinden talloze sporen en zien een enkele keer een zoogdier in levende lijve. Het determineren van de sporen is echter een ander verhaal. Soms is in één oogopslag duidelijk van welk dier het spoor afkomstig is, maar in de meeste gevallen moeten we concluderen dat het ‘vermoedelijk om [diersoort x]’ gaat, zonder een specifieke naam aan het beestje te kunnen geven. Desondanks raken we nog steeds niet gedesillusioneerd en proberen we het iedere keer opnieuw…als dat geen gedrevenheid is?! Het helpt natuurlijk wel dat we meerdere inventarisaties in het gebied doen en ook van verschillende aard (’s ochtends, ’s avonds, cameraval, muizenvangweekend etc.). Uiteindelijk slagen we er meestal in een goede en vrij volledige indicatie te geven van de aanwezige fauna in het gebied.

5. Je hebt de Gidsencursus gevolgd. Dat is een intensieve periode. Wat is je het meest bijgebleven?
Dat het een intensieve periode is, kan ik alleen maar beamen. Als ik terugdenk en ook kijk naar mijn agenda nu, snap ik niet hoe ik destijds de lesavonden en excursies zo soepeltjes kon combineren met mijn werk (ca. 34 uur p.w.) en sociale contacten. De lesavonden, maar vooral de excursies, heb ik altijd heel leuk gevonden. En door het bijhouden van een natuurdagboek gedurende een jaar heb ik ervaren dat je veel bewuster naar je (natuurlijke) omgeving gaat kijken. Last, but not least, ontstaan er veel leuke en nieuwe contacten met de medecursisten. Contacten die nog steeds stand houden!

6. Wat zou je binnen IVN veranderd willen zien?
Verjonging, modernisering en minder in ‘hokjes’ denken.
Zoals veel verenigingen, heeft ook IVN (en KNNV) te maken met afname van het aantal (actieve) leden en het probleem dat er nauwelijks jongere leden bij komen. Het ledenbestand verouderd; op zich niet erg, want er zijn genoeg enthousiaste en actieve oudere vrijwilligers binnen IVN, maar voor de toekomst en het voorbestaan is verjonging essentieel.
Het proces van modernisering is gaande, zoals te zien is in de digitalisering van het maandblad, het gebruik van social media en de mooie website. Het is echter wel een proces wat gaande gehouden moet worden en misschien breder getrokken kan worden. Te denken valt aan het anders vormgeven van de nieuwjaarsbijeenkomst om ook meer jongere leden te trekken, het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen de verschillende werkgroepen, maar ook samenwerking en het bundelen van krachten met andere organisaties. Het gezamenlijk optreden tijdens de Wildparknacht in Anholter Schweiz vind ik hiervan een mooi voorbeeld.
Tot slot het ‘hokjes’ denken…wat ik hiermee bedoel, en dat sluit wellicht ook aan op mijn vorige punt, is dat er binnen IVN en de verschillende werkgroepen nog te veel een cultuur van ‘ieder voor zich’ heerst. Men mag wat mij betreft meer grensoverschrijdend samenwerken, buiten de lijntjes van de eigen werkgroep om. Weet elkaar te vinden en leer van elkaar!

7. Gerard van der Kamp gaf aan dat hij jou wel in deze rubriek wilde zien. Zijn vraag aan jou is:
- Marleen, hoe kijk je tegen de vernieuwde formule van Natuur Actief aan? Ben je tevreden met de afwisseling tussen activiteiten op locatie en de avonden in Zeddam?
Reactie: de 2 jaar geleden doorgevoerde veranderingen in de formule van Natuur Actief hebben wat mij betreft een positief resultaat gehad. De tendens bij de opkomst liep langzaam maar gestaag terug en door de hoge frequentie van avonden (iedere maand), lag er veel druk op het team om de avonden gevuld te krijgen. Dat is nu verbeterd in positieve zin. Ook de reacties van het publiek zijn positief, m.n. op de avonden op locatie of excursies zoals bij Min40Celsius. En daar doen we het voor! Uiteraard staan we altijd open voor suggesties om te verbeteren, voor goede sprekers en boeiende onderwerpen! Laat van u horen!

- Je bent een enthousiaste natuurfotograaf. Kan je ons enkele suggesties aan de hand doen bij het fotograferen in het veld?
Reactie: Tja, ik ben vooral een amateurfotograaf. Hoewel ik graag fotografeer, heb ik er geen cursus voor gevolgd en gebruik ik nog niet de helft van de functies van mijn (systeem)camera, schat ik…Het scheelt dat ik in mijn familie creatieve en enthousiaste medefotografen heb, waar ik veel van opsteek. Het fotograferen beperkt zich te vaak alleen tot vakanties en wandelingen of excursies met IVN.
Waar ik bij het fotograferen in ieder geval op let is de compositie van de foto; daarbij gaat het vooral om de gulden snede (onderwerp/ horizon op één of tweederde van de foto), schuine lijnen of objecten in het beeld die je als het ware ‘de foto intrekken’. Voor het fotograferen van vogels en dieren moet je veel geduld en tijd hebben, en dat heb ik meestal niet, dus dan zijn het meestal toevalstreffers.
Belichting is ook een heel belangrijk onderdeel in de fotografie, maar daar ben ik zelf ook nog mee aan het experimenteren (eigenlijk te weinig….).
Voor mooie foto’s moet je moeite doen en dat vraagt het nodige van je kennis en voorbereiding (o.a. van camera-instellingen, van het gedrag van dieren), van je gedrevenheid en bereidheid om vroeg op te staan of extremere omstandigheden te trotseren, je geduld en vooral ook een beetje geluk!

- En tot slot: wat houdt voor jouw het begrip 'duurzaamheid' in?
Reactie: Dat is een complexe vraag, want het is nogal een breed begrip! Duurzaamheid is voor mij vooral het zuinig en bewust omgaan met de natuurlijke grondstoffen en onze natuur, nu en met het oog op de toekomst en toekomstige generaties.
Helaas ben ik op dit gebied geen heilig boontje, want ik reis graag samen met mijn man Barry (daartoe behoren ook vliegreizen), rijdt vele kilometers per jaar met de auto en verspil naar mijn zin nog te veel voedsel en produceer te veel afvalstoffen (plastic tasjes e.d.). Wel probeer ik er, binnen mijn eigen invloedsfeer, bewust mee bezig te zijn en mijn (nog bescheiden) bijdrage te leveren. Misschien is dit een mooi thema om een keer bij Natuur Actief uit te diepen?! Daarbij nodig ik natuurlijk graag de oud-cursisten van de laatste gidsencursus uit om hierin mee te denken en wellicht presentaties te geven…

8. Welke IVN’er zou je graag de volgende keer in deze rubriek willen zien en wat zou je hem/haar willen vragen?
Graag zou ik Olga Spekman aan het woord willen laten. Zij heeft de samenwerking met Anholter Schweiz, in de vorm van bijv. het meehelpen aan de Wildparknacht, met veel gedrevenheid en enthousiasme van mij overgenomen en ik zou graag willen weten of en op welke manier hier een vervolg aan wordt gegeven. Daarnaast ben ik benieuwd of Olga nog andere plannen of projecten heeft binnen IVN.

Klik hier voor eerdere IVN'ers van de maand.