De Oude IJsselstreek
IVN
woensdag06feb2019

IVN'er van de maand Bernard Berendsen

Iedere maand wordt er op onze website een IVN’er van de afdeling De Oude IJsselstreek in de spotlights gezet. Aan deze IVN’er worden een aantal vragen gesteld, zodat de lezer een idee krijgt wat hem/haar bezighoudt en hoe leuk het is om bij onze vereniging te horen.

Deze maand Bernard Berendsen
 

IVN De Oude IJsselstreekBinnen welke werkgroep van IVN ben je actief (geweest)?
De Regiowerkgroep Rondom Strang & Iessel en in het verleden was ik ook lid van de inmiddels opgeheven Werkgroep Audiovisuele Presentaties.

Sinds wanneer ben je lid van IVN?
Ik ben in 2007 lid geworden. Nadat ik door rugproblemen niet meer kon volleyballen (heb dat 40 jaar in competitieverband gedaan) ben ik de gidsencursus gaan volgen. Na de gidsencursus heb ik mij aangesloten bij de beide hiervoor genoemde werkgroepen.


Wat vind je het leukst om te doen bij IVN en waarom?
Ik doe graag wat hand en spandiensten, zoals bijvoorbeeld het voorbereiden en notuleren van vergaderingen.


Gids jij zelf en kun je een leuke anekdote hierover vertellen?
Ik heb weliswaar de gidsencursus gevolgd, maar gids zelf weinig. Ik zou bijvoorbeeld als gids meedoen aan de Nacht van de Nacht. Gelukkig bleken er voldoende gidsen te zijn, want ik zag in het donker geen hand voor ogen en zou vast verdwaald zijn.


Je hebt de IVN Natuurgidsenopleiding gevolgd. Dat is een intensieve periode. Wat is je het meest bijgebleven?
De enorme variatie aan onderwerpen, die voorbij komen. En ook het enthousiasme van de docenten en de interessante excursies. Veel ben ik weer vergeten, mijn geheugen laat mij nogal eens in de steek als het om namen en feiten gaat. Ik ben meer een liefhebber dan een kenner. Ik organiseerde als eindwerkstuk samen met Dorien Leijzer de Nacht van de Nacht op Engbergen. Daar kwamen veel meer mensen op af, dan we hadden verwacht. Dat was een spannend avontuur!


Wat zou je binnen IVN veranderd willen zien?
Het zou erg aardig zijn, als er wat meer jonge mensen actief lid werden. De huidige leden zijn enthousiast en goed bezig, maar er dreigt wel een zekere vergrijzing.

Klik hier voor eerdere IVN'ers van de maand