De Oude IJsselstreek
Vogels
zondag07mei2017

Gluren in het Aaltense Goor

Er zijn al weer veel zomergasten gearriveerd in ons land en daarom gingen 22 deelnemers afgelopen zondag vroeg op pad om naar deze gevleugelde zangers uit te kijken. Heel toepasselijk was ook net de 'Nationale Vogelweek' begonnen. Onze regiowerkgroep 'Rondom Strang & Iessel' had deze excursie hiervoor ook aangemeld en zo sloten er nog enkele deelnemers van buiten het werkgebied (o.a. Velp en Winterswijk) aan bij deze wandeling.
Gelukkig was het de moeite waard om van ver te moeten reizen en zo vroeg uit de veren te zijn om hier naar de vogels te komen kijken en luisteren!

IVN De Oude IJsselstreek Aaltense GoorBij het startpunt dachten we het 'pruuu, pruuu' van een zwarte specht te horen, maar Frans meende dat het een zanglijster was die ons op het verkeerde been zette. We splitsten de groep in tweeën en gingen op pad.

IVN De Oude IJsselstreek Aaltense Goor
De 'doelsoorten' hebben we onderweg allemaal gezien en/of gehoord: koekoek (het is het Jaar van de Koekoek!), nachtegaal, wielewaal, geelgorzen en boompieper. Daarnaast o.a. nog vele zingende zwartkoppen, tuinfluiter, grasmussen, kleine karekiet, grote bonte en zwarte specht, wulpen, kievit, bonte vliegenvanger, zanglijster, goudvink, torenvalk, vinken, boomklever en -kruiper.

IVN De Oude IJsselstreek Aaltense GoorDe groep van Frans zag een stel geelgorzen kort aan het paren en de zwarte specht mooi in een dode boomtak, de èchte dit keer!
Kitty en Jeltje genoten met hun groep van een nachtegaal en wielewaal die tegen elkaar op leken te zingen (zie filmpje 1 en filmpje 2).
Een paartje fitissen ging zo in elkaar op dat ze rakelings tussen de mensen doorvlogen!

Kortom, het was genieten geblazen deze ochtend en niet alleen van de vogels en hun zang maar ook van het prachtige oude weidelandschap - met bijbehorende koetjes - en natuurlijk de reeën. Volgend jaar weer!

Tekst: Jeltje Berendsen
Foto's: Wilber Thus