De Oude IJsselstreek
Vogels
zaterdag04feb2017

Geen voedselgebrek op Montferland

Zaterdag 4 februari stond de eerste excursie van de Vogelwerkgroep in 2017 op het programma. Eigenlijk zouden we gaan wandelen rondom recreatieplas Stroombroek maar aangezien daar de laatste tijd weinig gezien was aan vogels werd door de 6 aanwezigen besloten om naar Montferland te gaan. Misschien dat er op en rondom het bremveld (tussen Zeddam en Beek) nog wat te beleven viel...

Op locatie aangekomen werden we al verwelkomd door onze eerste zingende geelgors! Er bleken er meerdere in de topjes van struiken op het veld te zitten. Verder hoorden of zagen we diverse meesjes, grote bonte spechten (roffelend en roepend), vinken, grote lijster, winterkoning en een grote groep houtduiven die zich aan de bosrand ophield en zo nu en dan op de vleugels ging.

Ter hoogte van het nieuwe waterpompstation werd onze aandacht getrokken door vogelgefluit dat vanuit het bos leek te komen. We slopen dichterbij en het gekwetter werd steeds luider. Je zou toch zeggen dat we met al dat ‘lawaai’ heel veel vogeltjes hadden moeten zien, maar dat viel nog niet mee! Uiteindelijk stonden we er voldoende dichtbij om te kunnen constateren dat het om groepen puttertjes en sijsjes ging, die in de bomen druk aan het foerageren waren.

Bij het pompstation bleven we een tijdje op de heuvel staan. Er landden 6 geelgorzen op de grond aan de voet van de zandige en nog schaars begroeide heuvel. Ze bleven er een tijdje rondscharrelen en pikten er wat van de grond. Voedsel genoeg blijkbaar. Ook in de aangrenzende bosrand krioelde het van de vogeltjes: kool- en pimpelmees, glanskop, matkop, goudhaantjes, vinken, boomkruipertje en boomklever. We hoorden een goudvink en ook hier kwamen weer clubjes sijsjes en puttertjes overvliegen om daarna in een nieuwe foerageerboom neer te strijken.

Toen nog even het bos in. Hier zagen en hoorden we zwarte mees en vlakbij aan het pad nog een goudhaantje in een sparretje. Te beweeglijk haast om behoorlijk op de foto te krijgen maar ook zonder verrekijker goed te volgen, terwijl hij zijn kostje bij elkaar zocht tussen de naalden aan de takjes.

Een leuke ochtend met goed weer en best veel vogels in en rond het bos. Zo te zien leden ze hier nog geen honger. Vandaar dat sommige mensen klagen dat ze er deze winter zo weinig zien in hun tuin…  

Tekst:  Jeltje Berendsen
Foto’s: Joop ter Welle en Jeltje Berendsen

Klik hier voor meer foto's.