De Oude IJsselstreek
IVN
woensdag30dec2020

Even voorstellen...

IVN De Oude IJsselstreek: Even voorstellen...

Deze maand: Stef Veldkamp

Sinds wanneer ben je lid van het IVN?
Mijn lidmaatschap kan ik opknippen in 2 stukken. Ik ben jaren lid geweest toen ik ca. 30 jaar oud was, maar door werk had ik minder tijd en is het lidmaatschap op een of ander manier gestopt.  Destijds ging ik vaak als enthousiast deelnemer van excursies mee. Heb ik erg interessant gevonden. Vanaf 2016 ben ik opnieuw weer lid van het IVN geworden.


Waarom voel je je betrokken bij het IVN?
Als kind was ik al geïnteresseerd in vogels, ingegeven door 2 enthousiaste buurmannen, die elk een grote volière hadden. Later heb ik zelf ook altijd een volière gehad met duiven, kanaries, parkieten enz.

Onlangs nog een vogelboekje gevonden met mijn aantekeningen over vogelnesten in onze omgeving. Ik zocht die nesten, telde de eieren en jongen. Ik was toen een jaar of 10 oud. 
Tegenwoordig wil ik meer kennis van natuur in mijn omgeving en gezien mijn ervaringen uit het verleden als deelnemer van IVN excursies leek mij IVN eigenlijk een logische keus. De gidsen zijn goed lokaal bekend en hebben echt veel kennis van natuur en omgeving. 


Heb je binnen IVN een opleiding of cursus gevolgd? Zo ja welke? Wat is je het meest bijgebleven?
In 2015 heb ik in Zevenaar de Natuurcursus gevolgd. Hiervan werd ik zo enthousiast dat ik mij direct heb opgegeven voor de Opleiding IVN Natuurgids 2017. Een aanrader voor mensen die geïnteresseerd zijn in natuuronderwerpen. Ik weet nog dat ik geen enkel bijeenkomst heb gemist. Kwam door de leuke groep, maar ook door de deskundige en bevlogen docenten, die je echt konden inspireren.

Ben je actief (geweest) binnen onze IVN-afdeling? Zo ja, bij welke werkgroep? 
Direct na de opleiding natuurgids werd ik door Wim van de Brink uitgenodigd om mij aan te sluiten bij de werkgroep Graafschap. Wim is coördinator en ik zit nu vaak de werkgroep vergadering voor. Daarnaast gids ik, help ik mee in de werkgroep voor Jeugdactiviteiten en denk mee in het samenstellen van het jaarprogramma. 

Kun je een leuke anekdote vertellen?

Een van mijn eerste excursies was in de Slangenburg voor een school met 1e jaars studenten. Tijdens de rondleiding vroeg ik of ze een paar wilde dieren wisten die in de Slangenburg konden voorkomen. Ik dacht zelf aan ree, das, vos, haas, eekhoorn enz.  Er werd door het groepje even nagedacht. Vonden ze toch wel een moeilijke vraag, maar toen kwam er toch een antwoord van iemand. Ging ongeveer als volgt: Een tijger? Nee, zei een ander student, die leven hier toch niet. Die leven toch in Rusland. Weer een ander: een leeuw? Nee, was hierop het antwoord, dat is toch veel te gevaarlijk, dan moet er toch een hek omheen. De ander: zijn we zojuist langsgekomen en doelde op het hertenkamp bij het kasteel. Ik vroeg mij op dat moment in stilte wel even af of ik in de maling werd genomen, maar de begeleider verzekerde mij na de rondleiding dat dit echt niet zo was. 

Welk natuuronderwerp heeft jouw grootste belangstelling?
Vogels is mijn meest favoriete onderwerp, maar inmiddels geniet ik van veel meer onderdelen. Met name de wereld van paddenstoelen, insecten waaronder vlinders en libellen vind ik erg interessant.

Wat vind je het leukst om te doen bij IVN en waarom?
Met natuurcollega’s op pad, om daar van elkaar te leren.Door het volgen van cursussen en workshops leer ik steeds meer de samenhang in de natuur te zien. 


Heb je andere hobby's/liefhebberijen die je graag met ons wilt delen?
In Gaanderen ben ik actief bij natuurontwikkeling in een gebied aan de Watertapweg. Leuk om te helpen bij het inrichten van een nieuw stuk natuur. Er ligt een plan met doelwaarden en wat je moet doen om deze doelen te bereiken.  Erg leerzaam en nog gezond ook om lekker wekelijks buiten te zijn. Ook ben ik sinds 2 jaar coördinator voor het overzetten van padden aan de Watertapweg in Gaanderen. Veel padden werden overreden door het verkeer zonder dat er maatregelen werden genomen om deze amfibieën zoveel mogelijk te ontzien. Tevens verbaasde het heeft mij dat sommige buurtbewoners van deze unieke trek niet eens op de hoogte waren. Met een werkgroepje zetten we in het trekseizoen een paddenscherm met emmers en zetten honderden padden over. Het leuke is dat nu veel mensen in het dorp op de hoogte zijn van ons werk en geven we aan belangstellenden graag uitleg. De gemeente plaatst tijdens de trekperiode ook waarschuwingsborden. Het geeft echt voldoening dat we resultaat zien. 
Verder ben ik lid van de afvalbrigade in Gaanderen. Deze werkgroep ruimt periodiek veel zwerfafval op en dit gaat in goede samenwerking met de BUHA van de gemeente Doetinchem. Leuk om te zien dat het echt helpt en het dorp er mooi opgeruimd uitziet en dat het wordt gewaardeerd door veel bewoners. Het stimuleert ook steeds meer mensen om zelf hun eigen straatje en wijk schoon te houden. Goed voorbeeld doet goed volgen. 


IVN staat voor Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Welke betrokkenheid heb jij bij duurzaamheid?
Ik heb jaren geleden de opleiding Cradle to Cradle gevolgd. Gaat kortweg over producten die oneindig kunnen worden hergebruikt of die onschadelijk kunnen worden afgebroken. Hierin was ook veel aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit. Was voor mij een echte wake-up call. We kunnen niet anders dan gaan werken aan een veel duurzamere samenleving. We zullen allemaal ons steentje daaraan bij moeten dragen.   

Alle beetjes helpen. Ik kan iedereen aanraden om eens een keer uit te rekenen hoe je eigen footprint eruitziet. Mijn vrouw Joke en ik proberen hier rekening mee te houden en wij zijn ons ervan bewust dat we hierin nog stappen kunnen en moeten maken. Wij hebben wel zonnepanelen geplaatst, eten bewuster en kopen spullen bewuster in.  
We zitten nu in een tijd dat veel mensen het echt anders willen. Dat biedt perspectief. Uiteraard horen daar felle reacties bij. Veranderen is niet eenvoudig en gemakkelijk. Iedereen strijd voor zijn eigen gelijk en de belangen zijn groot. De standpunten zijn nu wel helder en ik heb er vertrouwen in dat er nu echt knopen doorgehakt gaan worden. 

Wat zou je binnen IVN veranderd willen zien?
Natuur wordt door velen gewaardeerd. Maar de wijze waarop is veranderd. Veel mensen gaan graag op eigen houtje op stap. Met behulp van allerlei handige apps op de telefoon volstaat dit bij veel mensen prima.  
Misschien moeten we deze ontwikkelingen meer integreren in onze opleidingen en excursies.  Ook mogen we wat mij betreft meer aandacht vragen aan de gevolgen van ons handelen in de natuur. Niet met ons vingertje wijzen en schuldigen aanwijzen. Dat werkt niet en brengt ons niet verder. Wij zijn er allemaal verantwoordelijk voor.  Maar wij kunnen wel concrete zaken laten zien, maar ik heb soms de indruk dat we dit niet durven.
Ik denk dat het ook belangrijk blijft dat we ons blijven inzetten op het organiseren van goede opleidingen en workshops om de kennis op peil te houden waardoor wij weer anderen kunnen voorlichten en stimuleren te genieten van alles wat de natuur ons biedt.