De Oude IJsselstreek
IVN
maandag13apr2020

Even voorstellen...

Deze maand Margreet Krijnen

IVN De Oude IJsselstreek: Even voorstellen...

Sinds wanneer ben je lid van het IVN?Ik ben op een aparte manier bij het IVN terecht gekomen. Ik ben actief bij de Stichting Milieuwerkgroep De Oude IJsselstreek en daardoor werd ik in 2014 ook lid van het IVN. 


Waarom voel je je betrokken bij het IVN?
Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor behoud van de natuur. Het is mooi om in “Digitalis” en “Mens en natuur” te lezen dat daar heel veel leden mee bezig zijn.

Ben je actief (geweest) binnen onze IVN-afdeling? Zo ja, bij welke werkgroep? Kun je hier een leuke anekdote over vertellen?
Ik ben al een aantal jaren voorzitter van de Milieuwerkgroep. Kleine successen moet je vieren. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein A18 bij Wehl wilde de gemeente alvast alle bomen kappen zodat de kavels gemakkelijker verkocht zouden worden. Wij hebben toen gepleit om de bomen te laten staan tot de daadwerkelijke bouw. We zijn met de projectleider op het terrein gaan kijken, o.a. bij de grote witte Abeel aan de Weemstraat. Deze boom moest gekapt worden omdat er misschien takken zouden kunnen vallen op auto’s die bij een bedrijf zouden kunnen staan. Laatst kwam ik er nog langs en de boom staat er nog steeds. Daar word ik blij van.

Heb je andere hobby's/liefhebberijen die je graag met ons wilt delen? 
Ik houd van tuinieren. Ik probeer bloemen te kweken die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Vooral Prachtkaarsen wordt veel bezocht en deze bloeien ook lang. Ik ga ook graag wandelen, vaak alleen, ik kan erg genieten van de zingende vogels. Zonder dat je ze ziet hoor je overal bekenden. Het voorjaar is voor mij dan het geluid van de boomklever, de groene specht en de zwartkop (waarvan ik eerst de zang niet kon herkennen).

IVN staat voor Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Welke betrokkenheid heb jij bij duurzaamheid? 
In het dagelijkse leven probeer ik milieubewuste keuzes te maken. Sinds februari wonen we in een duurzaam huis, geheel van hout met een bronwarmtepomp, zonnepanelen en zonnecollector voor warm water.

Welk natuuronderwerp heeft jouw grootste belangstelling?
Het concept Tiny Forest spreekt me aan. Ik zou graag zien dat we meer groen krijgen in steden. In Doetinchem zijn in de loop van de tijd heel veel grote bomen verdwenen. Het zou mooi zijn als er weer volop wordt aangeplant en misschien lukt dat met behulp van particulier initiatief. De tijdgeest hebben we mee. Ik hoop dat ik daar tijd voor ga krijgen en misschien dat ik IVN om hulp kan vragen.