De Oude IJsselstreek
Biodiversiteit
zondag14apr2019

Erfkamerlinghschap en Steenwaard; bezoek aan twee verborgen juwelen

De zon schijnt volop als op 7 april zo'n zestig wandelaars aanschuiven op het terras van De Hut in Lobith. Op aanvraag van het Toeristisch Informatie Centrum leiden Gerard Tittse en Carin Holtslag in twee groepen de belangstellenden door het Erfkamerlinghschap en de Steenwaard.

Beide terreinen vertegenwoordigen verschillende aspecten van het rivierenlandschap in de Gelderse Poort. In de Steenwaard ligt een serie oude tichelgaten, die na het uitgraven van de klei niet meer zijn gedicht. In de loop der jaren heeft zich er natte natuur ontwikkeld. In de rietkragen en wilgenbomen wemelt het van de insecten. Vogels en ook bevers zijn van de partij. Overal zijn hun wissels en knaagsporen te vinden, en als klap op de vuurpijl leidt een van de deelnemers ons naar een bewoonde burcht. 

De eigenaar van het gebied heeft stukjes wilgenbos geschoond, en daar andere inheemse boomsoorten en meidoornhagen aangeplant. Ook komen we op het pad een groepje jonge Lakenvelders tegen met twee Hongaarse krulvarkentjes. Deze worden op biologische wijze gefokt op boerderij de Houberg, die aan de rand van het gebied ligt.

Op verschillende plekken komt kwelwater uit de grond kabbelen. Dit zijn de plekken waar in de zomer de weidebeekjuffers te vinden zijn. Nu zijn die er nog niet, maar een ander vliegend juweel laat zich wel zien: de ijsvogel.

Het Erfkamerlinghschap was oorspronkelijk een zandbank in de Oude Rijn. Doordat de rivier steeds minder water ging voeren lag het uiteindelijk zomer en winter droog, en verlandde het. Nu is het in gebruik als extensief weidegebied. De bezoekers zijn verrast door het gevoel van weidsheid dat dit stuk land oproept. Het feit dat grote groepen sleutelbloemen, madeliefjes en pinksterbloemen het oppervlak kleuren maakt het extra feestelijk.

In een deel van het gebied wordt momenteel klei en zand afgegraven. Nadien wordt er waterriet in gepoot om een moerasgebied volgens model Grote Karekiet te creëren. Toch is ook hier al van alles te beleven. Overal springen kikkers voor onze voeten in het water, en in de oevers ontdekken we gaatjes, waar wilde bijen hun nesten aan het maken zijn.

Over het fietspad langs de Oude Rijn wandelen we terug naar het beginpunt, waar menigeen zichzelf beloont met een ijsje, en ons met een gulle gift voor de IVN-pot!

Verslag: Carin HoltslagFoto bij excursie Erfkamerlinghschap