De Oude IJsselstreek
Vogels
zondag12mei2019

Een frisse maar mooie vogelochtend!

Op deze frisse, vroege moederdagochtend waren toch nog 12 deelnemers afgekomen, waaronder inderdaad een moeder met haar zoontje. Het zoontje had zelf geen verrekijker dus kreeg hij gauw een 'leenkijker' toebedeeld. Na wat uitproberen riep hij: "Wow, wat dichtbij!", toen het hem gelukt was om het 'oefenobject' (een straatnaambordje) scherp in het vizier te krijgen. 
Dit was nog makkelijk vergeleken met die vogels die niet stil willen blijven zitten en nogal eens uit beeld vliegen!

We gingen in 2 groepjes op pad, in tegengestelde richting.
Het was, ondanks het zonnetje, nog fris en met een koud windje. Dat was ook te merken aan de vogels en hun zang, die (nog) niet zo massaal en uitbundig te horen was. Roodborst, vink, winterkoning, tjiftjaf en zwartkop werden het eerst gehoord. Daarna volgde de geelgors en zelfs al een verre nachtegaal.

IVN De Oude IJsselstreek Aaltense GoorHet is jammer dat terreinbeheerder Staatsbosbeheer al het struikgewas langs het wandelpad dit jaar heeft opgeschoond. Nu zaten de nachtegalen verder van ons af in de singels tussen de weitjes. We hoorden ze wel, maar zagen ze niet. Gelukkig lieten de reeën zich wel goed zien onderweg. In bijna elk weitje waar we langs liepen stond er wel een of anders wel een haas of een fazant.

IVN De Oude IJsseltreek nachtegalenexcursieDe boompiepers hoorden en zagen we, zittend in het topje van een boom of in baltsvlucht zich naar beneden laten vallend als een parachuutje. En de koekoek(en) lieten zich ook niet onbetuigd en 'koekoekte(n)' bijna continu door! Ook de grasmussen waren goed vertegenwoordigd.

De 2 excursiegroepjes ontmoetten elkaar weer in de populierenlaan waar, in het struikgewas van de singels aan weerszijden van het pad nachtegalen aan het zingen waren. Frans probeerde nog de wielewaal te 'lokken' door het geluid na te bootsen. Maar daar had de echte wielewaal blijkbaar geen boodschap aan deze ochtend...

IVN De Oude IJsselstreek nachtegalenexcursieTot slot nog even naar de uitkijktoren in de aangrenzende Vennebulten. Bovenop een takkenhoop zagen we een mannetje geelgors. Het leek wel een kanarie, net weggevlogen uit z'n kooitje, met die prachtige gele kleur!
Vanaf de toren zagen we gekraagde roodstaarten (paartje) en opnieuw een baltsende boompieper. De fitissen, die we in het Aaltense Goor gemist hadden, zongen hier gelukkig wel volop.

De schapen die hier op het heideveld grazen, en de opkomende jonge (berken)boompjes kort moeten houden, werden net gelaafd door hun 'herder' toen we van de toren af kwamen. Het ven in de Vennebulten staat (alweer) droog, dus ze konden wel wat drinkwater gebruiken met deze droogte.

IVN De Oude IJsselstreek nachtegalenexcursieTerug bij de startplek werden we bedankt met wat gulle gaven en namen we afscheid. Na de IVN-vlag (het baken om de verzamelplek te markeren) weer te hebben ingepakt gingen we tevreden naar huis.

Gidsen: Kitty Jansen, Frans Witjes en Jeltje Berendsen

Foto's: Jeltje Berendsen