De Oude IJsselstreek
Biodiversiteit
zondag19mei2019

De Jezuïtenwaay; nog geen zwarte sterns, toch heel bijzonder

Op zaterdag 11 mei 2019 om 14.00 uur hielden Riet Buurman en ondergetekende een excursie in het gebied bij de Jezuïtenwaay. We startten met in totaal ongeveer 40 mensen, waarvan er 30 behoorden bij de buurtvereniging van De Oliemolen. Ze hadden Riet gevraagd of ze als gezamenlijke activiteit bij ons konden aansluiten, en wij vonden dat prima. Foto bij excursie Jezuïtenwaard

Nadat we hadden verteld over de historie van het gebied (onder andere over het verdronken dorp Leuven), verdeelden we de groep in tweeën. Ik startte bij het oude dijkje en Riet aan de kant van de bloemenweide. Deze was nog niet in volle bloei, maar van alle soorten was er toch wel een bloeiend exemplaar te zien. Zelfs van de wel al uitgebloeide sleutelbloemen. Foto bij excursie Jezuïtenwaay

Vanwege het maaibeleid voor het gebied, waarbij half mei wordt gemaaid om verschraling van de bodem te bevorderen, houden we de excursie de laatste twee jaar al voor half mei. Aangezien het ook nog koud was geweest de laatste weken, was een groot deel van de flora nog niet in bloei, maar er was toch genoeg om van te genieten; zoals veel vogelgezang, bloeiende meidoorns en alles wat bijna tot bloei kwam. Foto bij excursie Jezuïtenwaay

Ik vertelde over de verhoging van het waterpeil in het gebied, waardoor een rietmoeras ontstaat, waar de grote karekiet en roerdomp zich thuisvoelen. Ook vertelde ik over de zwarte sterns. De vlotjes waren echter nog niet gelegd, en we zagen slechts één zwarte stern. Nu ik dit schrijf, weet ik dat de vlotjes inmiddels zijn gelegd, en dat er al veel zwarte sterns boven vliegen.

Al met al was het een mooie wandeling met fris, maar zonnig weer.

Verslag: Miep Deen. Gidsen: Miep Deen en Riet Buurman.