De Oude IJsselstreek
Overig
dinsdag19nov2019

De contributie voor 2020 is ongewijzigd!

Tijdens de Algemene Leden Vergadering in 2019 is besloten dat de bedragen voor contributie en donatie voor 2019 én 2020 ongewijzigd blijven ten opzichte van 2018.

Tijdens deze vergadering is besloten, conform een aanpassing in het Huishoudelijk Reglement, voortaan de contributie voor het volgende kalenderjaar vast te stellen in de ALV van het jaar daaraan voorafgaand.
Dat betekent dat tijdens de ALV in maart 2020 de contributie voor het jaar 2021 zal worden vastgesteld.  

Voor leden bedraagt de contributie voor 2020 € 24,-- per jaar. Huisgenootleden betalen € 12,-- per jaar.

In dit nieuwsbericht vindt u aanvullende informatie met betrekking tot het innen c.q. overmaken van uw contributie of donatie.

Incasso

Heeft u een incassomachtiging afgegeven? Dan zal het bedrag rond eind januari 2020 van uw rekening worden afgeschreven. Uw lidnummer is het machtigingskenmerk.

Geen incassomachtiging verstrekt?

Niet alle leden hebben een incassomachtiging afgegeven. Vanaf 2014 is het voor nieuwe leden verplicht een incassomachtiging te verstrekken.

Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven voor de incasso verzoeken wij u dit alsnog te doen. Het bespaart ons administratieve handelingen en u heeft er geen omkijken naar.
U loopt namelijk geen enkel risico. Indien u het met de afschrijving niet eens bent, heeft u 56 dagen de tijd om het bedrag door uw bank terug te laten boeken.

Klik hier om het  incassoformulier te downloaden vanaf onze website.

Bent u al langer lid of donateur en wilt u géén incassomachtiging verstrekken dan verzoeken wij u uw contributie of donatie vóór 20 januari 2020 over te maken op rekening IBAN NL24 RABO 0148 5436 77 van
IVN De Oude IJsselstreek.

Wij danken u hartelijk dank voor uw medewerking.

Bestuur IVN De Oude IJsselstreek