De Oude IJsselstreek
Overig
maandag18mrt2019

Contributie voor 2019 én 2020 ongewijzigd!

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 16 maart jl. is besloten dat de bedragen voor contributie en donatie voor 2019 én 2020 ongewijzigd blijven ten opzichte van 2018.

Tijdens deze vergadering is besloten, conform een aanpassing in het Huishoudelijk Reglement, voortaan de contributie voor het volgende kalenderjaar vast te stellen in de ALV van het jaar daaraan voorafgaand.
Dat betekent dat tijdens de ALV van 2019 zowel de contributie voor het jaar 2019 als voor het jaar 2020 is vastgesteld.

Voor leden bedraagt de contributie voor 2019 € 24,-- per jaar. Huisgenootleden betalen € 12,-- per jaar.

De contributie is ook voor 2020 ongewijzigd en bedraagt € 24,-- per jaar. De contributie voor huisgenootleden blijft eveneens ongewijzigd in 2020 en bedraagt € 12,-- per jaar. 

In dit nieuwsbericht vindt u aanvullende informatie met betrekking tot het innen c.q. overmaken van uw contributie of donatie.

Incasso

Heeft u een incassomachtiging afgegeven? Dan zal het bedrag rond 1 april 2019 van uw rekening worden afgeschreven. Uw lidnummer is het machtigingskenmerk.

Geen incassomachtiging verstrekt?

Niet alle leden hebben een incassomachtiging afgegeven. Vanaf 2014 is het voor nieuwe leden verplicht een incassomachtiging te verstrekken.

Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven voor de incasso verzoeken wij u dit alsnog te doen. Het bespaart ons administratieve handelingen en u heeft er geen omkijken naar.
U loopt namelijk geen enkel risico. Indien u het met de afschrijving niet eens bent, heeft u 56 dagen de tijd om het bedrag door uw bank terug te laten boeken.

Klik hier om het  incassoformulier te downloaden vanaf onze website.

Bent u al langer lid of donateur en wilt u géén incassomachtiging verstrekken dan verzoeken wij u uw contributie of donatie vóór 30 maart a.s. over te maken op rekening IBAN NL24 RABO 0148 5436 77 van
IVN De Oude IJsselstreek.

Wij danken u hartelijk dank voor uw medewerking.

Bestuur IVN De Oude IJsselstreek