De Oude IJsselstreek
Overig
zaterdag18mrt2017

Contributie en donatie blijven ongewijzigd in 2017!

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 18 maart 2017 is besloten dat de bedragen voor contributie en donatie ongewijzigd blijven ten opzichte van het voorgaande jaar.

In dit nieuwsbericht vindt u aanvullende informatie met betrekking tot het innen c.q. overmaken van uw contributie of donatie.

Voor leden bedraagt de contributie minimaal € 21,-- per jaar. 
Donateurs betalen minimaal € 14,--. Donateurs die na 2016 donateur zijn geworden betalen minimaal € 20,--.
Huisgenootleden en -donateurs betalen € 9,50 per jaar.

Heeft u een incassomachtiging afgegeven?
Dan zal het bedrag rond 29 april 2017 van uw rekening worden afgeschreven. Uw lidnummer is het machtigingskenmerk.

Geen incassomachtiging verstrekt?
Niet alle leden en donateurs hebben een incassomachtiging afgegeven. Vanaf 2014 is het voor nieuwe leden verplicht een incassomachtiging te verstrekken.

Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven voor de incasso verzoeken wij u dit alsnog te doen. Het bespaart ons administratieve handelingen en u heeft er geen omkijken naar.

U loopt namelijk geen enkel risico. Indien u het met de afschrijving niet eens bent, heeft u 56 dagen de tijd om het bedrag door uw bank terug te laten boeken.

Klik hier om het incassoformulier te downloaden vanaf onze website.

Bent u al langer lid of donateur en wilt u géén incassomachtiging verstrekken dan verzoeken wij u uw contributie of donatie vóór 15 april a.s. over te maken op rekening IBAN NL24 RABO 0148 5436 77 van IVN De Oude IJsselstreek.

Wij danken u hartelijk dank voor uw medewerking.

Bestuur IVN De Oude IJsselstreek