Nestkasten

De Vogelwerkgroep (VWG) van IVN de Oude IJsselstreek heeft eind 2017 een viertal leden (Frank ter Berg, Hans Geerdink, Ben Wiggers en Henk Roenhorst) bereid gevonden om ten behoeve van de VWG nestkasten te gaan maken. Er worden nestkasten met verschillende vlieggat-grootten gemaakt voor bijvoorbeeld de kool- en pimpelmees, open kasten t.b.v. de holenbroeders en gierzwaluwkasten.
Eveneens maken we pindakaaspothouders en vleermuiskasten.
Eventueel kunt u bij de VWG een bestelling plaatsen.

Kosten

Voor de kast met vlieggat openingen (mezenkasten) vragen wij € 10, -;
voor de open kast brengen wij € 7,50 in rekening;
de gierzwaluwkast gaat voor € 20,- van de hand;
voor de pindakaaspothouder wordt € 4,50 gerekend en voor de vleermuiskast € 10,-.IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep nestkasten

De opbrengsten zijn ten behoeve van de vogelwerkgroep om haar activiteiten verder te kunnen ontwikkelen.

Bent je nieuwsgierig naar de mogelijkheden, neem dan contact op met Henk Roenhorst: hjroenhorst@gmail.com,  tel. 06 - 34 24 08 65

De nestkasten zijn te verkrijgen bij:

Frank ter Berg: frankterberg@gmail.com, tel. 0315 - 323 764

IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep
Klik op het logo hiernaast om terug
te keren naar het VWG-menu.