Ledenexcursies Vogelwerkgroep 2020

Op deze pagina staan de vaste excursies die door de Vogelwerkgroep worden gehouden. Hiernaast worden tussendoor ook kleinere excursies door leden onderling georganiseerd. Heeft u interesse in de algemene excursies of voor vogels kijken in het algemeen, neem dan contact op met de contactpersoon die hieronder is vermeld of via dit mailadres: vogelexcursies@gmail.com

Vogelexcursies samenwerkende vogelwerkgroepen Doetinchem

Vogelwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek en de Vogelwerkgroep KNNV afdeling Regio Doetinchem (www.knnv.nl/doetinchem).

We hebbeIVN De Oude Ijsselstreek Vogelwerkgroepn tochten gekozen in gebieden die vlakbij liggen én in gebieden die wat verder weg zijn. Het zijn gebieden die erom bekend staan dat ze rijk zijn aan vogels. De tochten zijn gezellig en interessant, niet alleen voor de gevorderde vogelaar, maar ook voor de beginner. Samen met ervaren vogelliefhebbers leer je zo sneller de vogels waarnemen en herkennen, zowel op zicht als op geluid.

Klik op de link hieronder om het excursieprogramma voor het jaar 2020 te downloaden.

Programma VWG-ledenexcursies 2020

En lees hier het laatste excursieverslag.

Opgave voor de vogeltochten op het e-mailadres: vogelexcursies@gmail.com, onder vermelding van naam en mobiel telefoonnummer; zet in het onderwerpveld de datum van de vogeltocht. Kijk 's ochtends voor het begin van de tocht in je mailbox of er wijzigingen zijn.
Bij lokale tochten is het vertrekpunt tevens het startpunt. Bij vogeltochten die verder weg liggen kunnen we carpoolen vanaf het vertrekpunt; voorstel is om de autokosten te delen waarbij we uit kunnen gaan van€ 0,15 per km. Standaard carpoolplaats is het carpoolplein bij De Pedaleur naast de woonboulevard te Doetinchem. 
NIEUW: Klik op de link onder locatie voor een kaartje van het startpunt

IVN De Oude IJsselstreekVoor alle vogeltochten geldt dat een verrekijker onmisbaar is. Ook zal er gelopen worden over deels onverhard terrein, dus stevige en waterdichte wandelschoenen zijn aanbevolen. Het is gebruikelijk dat iedereen zelf voor eigen eten en drinken zorgt.

Wandelingen in de natuur zijn niet zonder risico's, zoals (nood)weer, struikelen en uitglijden, besmetting, (teken)beten, prikkel- en schrikdraad, agressieve dieren, het rijden naar de locatie, etc.
Deelname geschiedt dan ook altijd voor eigen risico van de deelnemers. De vogelwerkgroepen of haar leden kunnen geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor letsel of schade die de deelnemers aan de vogeltochten mochten overkomen of zelf mochten toebrengen aan derden. Logo Vogelwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek

Klik op het logo om terug te keren naar het VWG-menu.