Algemene Ledenvergadering

Datum: zaterdag 7 maart 2020
Aanvang 10.00 uur; vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar!

Locatie: Huifkarcentrum Bergh, Doetinchemseweg 9 in Loerbeek
 

Programma

Leden en donateurs van IVN De Oude IJsselstreek worden van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 7 maart a.s., dit jaar georganiseerd door de regiowerkgroep Montferland.

Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. De vergadering begint om 10.00 uur en zal om 11.30 uur eindigen. Aansluitend volgt een buitenactiviteit.
Het programma voor de 'binnenblijvers' is nog een verrassing!

Tussen 12.45 uur en 13.30 uur sluiten we de ALV af met soep en een broodje.

In verband met de catering graag opgeven via het aanmeldformulier of telefonisch bij Rob van den Dikkenberg, tel nr: 06-340 913 73,
uiterlijk 1 maart. 


Tot aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten voor een bestuursfunctie zich schriftelijk melden bij de voorzitter,
Gerard van der Kamp.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda
   
 2. Verslag van de ALV gehouden op 16 maart 2019 (bijlage 1*)
   
 3. Jaarverslag 2019 van het bestuur (bijlage 2*)
   
 4. Bereikmeting 2019 en jaarverslagen van de werkgroepen (bijlage 3*)
  Voor inhoudelijke verslaglegging over het jaar 2019 van alle werkgroepen verwijzen wij naar de werkgroeppagina's op onze website: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek
   
 5. Financieel verslag 2019, begroting 2020 en balans (bijlage 4* en bijlage 5*)
   
 6. Kascontrolecommissie
  Eef Seegers en Lucy Seegers hebben de financiën gecontroleerd
  Benoeming van nieuwe kascontrolecommissie
   
 7. Bestuurswisseling
  Stellen van tegenkandidaten voor het bestuur van IVN-afdeling De Oude IJsselstreek
  Aftredend en niet herkiesbaar is Rita Hofstede, penningmeester
   
 8. Jubilea en afscheid
  Huldiging van de jubilarissen
  Afscheid van aftredende werkgroepcoördinatoren en bestuurslid
   
 9. Toelichting op de plannen voor 2020
  Contributie 2021 en afdracht voor 2020
  Aantal leden/donateurs, inclusief aanwas en vertrek in 2019
  Samenwerking met KNNV
  Jeugdactiviteiten (werkgroep PR en Communicatie)
  Inspiratieochtend
   
 10. Rondvraag
   
 11. Sluiting
   

*) Klik hier voor een overzicht van de bijlagen.