De Oude IJsselstreek
Landschap
Op
zondag19sep202114:00

Wandeling door de Meuhoek - GEANNULEERD!

Deze activiteit is in ket kader van de corona-maatregelen geannuleerd.

In de Meuhoek wordt een fraai landschap met knotelzensingels en eenmansessen aangetroffen. Het is een kleinschalig coulissenlandschap met een oppervlakte van 3 km2 met een afwisseling van graslanden, akkers, landwegen en natuurterreinen. Door de aanvoer van kwelwater is het gebied van oorsprong zeer nat. In dit milieu voelt een boomsoort als de zwarte els zich goed thuis. Zeer veel bomen staan hier als knotelzen op de perceelsscheidingen. In 2011 zijn door Stichting Achterhoek weer Mooi (StAM) in het gebied circa 3000 knotelzen en elzenbomenrijen geteld. Veel elzen zijn meer dan 200 jaar oud. Dit omvangrijke knotelzenlandschap is uniek voor de Achterhoek.

StAM doet in de Meuhoek heel veel voor het behoud van het karakteristieke knotelzenlandschap. Alle acties die daar nu plaatsvinden zijn geïnitieerd door StAM.

De Stichting heeft ervoor gezorgd dat bewoners en gemeente nader bij elkaar zijn gekomen. Dit heeft o.a. geresulteerd in het ondertekenen van een unieke akte waarin het behoud en herstel van de knotelzen is vastgelegd. Inmiddels vloeien van diverse kanten subsidies binnen om het project verder uit te dragen. Ook de Vereniging Nederland Cultuurlandschap zet zich hiervoor in.

Deze excursie zal geleid worden door gidsen van de regiowerkgroep 'Graafschap'.

Foto's: Ab Wisselink – Achterhoek weer Mooi

Algemene informatie

zondag 19 september 2021 - 14:00 tot 16:00
Locatie: 
Dorpshuis De Korenaar
Dorpsstraat 85
7025 AC Halle
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image