Aanmeldformulier cursus planten determineren

Deelname aan de cursus planten determineren staat open voor zowel leden van IVN en KNNV als voor niet-leden.

Leden van IVN of KNNV betalen € 60,--, voor niet-leden bedragen de
kosten € 65,--.