Aanmelden deelname jeugdactiviteiten regiowerkgroep Graafschap

Voor een aantal jeugdactiviteiten die op het programma staan is het noodzakelijk om je aan te melden. De inschrijving wordt genoteerd op volgorde van binnenkomst: vol = vol.