Aanmelden deelname jeugdactiviteit regiowerkgroep Rondom Strang en Iessel

Voor een aantal jeugdactiviteiten die op het programma staan is het noodzakelijk om je aan te melden. Maximaal 20 deelnemende kinderen. De inschrijving wordt genoteerd op volgorde van binnenkomst: vol = vol.