Aanmelden deelname excursie Vogelwerkgroep

Voor een aantal excursies van onze Vogelwerkgroep is aanmelding vereist. 
U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.