De Maasvallei
Landschap
Op
zondag30jul201710:00

Wandeling langs Duits Lijntje en De Kleine Vilt, Oeffelt

Op deze zondag gaan de gidsen van IVN de Maasvallei met u op stap naar het Duits Lijntje en de kleine Vilt bij Oeffelt en Beugen.

Een korte impressie over het ontstaan en de teloorgang van het Duits Lijntje: De spoorlijn Boxtel - Wesel, ook wel het Duits Lijntje genoemd of de Boxteler Bahn, is een voormalige spoorlijn van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). De lijn verbond het Duitse Wesel met het Nederlandse Boxtel via Goch, Gennep, Uden, Veghel en Schijndel. Het traject werd geopend in 1878, en werd onderdeel van de snelle verbinding Londen – Berlijn – Sint-Petersburg. Vanaf 15 mei 1881 reden over deze lijn D-treinen (internationale sneltreinen) waarmee men zonder overstappen van Londen via Vlissingen naar Berlijn kon reizen. Vanwege dit comfort maakten veel vorsten, waaronder de Russische tsaren, en diplomaten voor hun Europese reizen gebruik van dit traject. Het Duitse grensstation was station Goch, het Nederlandse was station Gennep. In Oeffelt lagen twee stations en omdat dit verwarrend was werd het andere station, Station Beugen genoemd. Tien jaar later toen ook de lijn Venlo /Nijmegen was aangelegd veranderde de naam in “Kruispunt Beugen”.

De Eerste Wereldoorlog maakte in 1914 een einde aan het prominente verkeer. D-treinen keerden niet meer terug op dit baanvak. Aan beide zijden was de lijn gedegradeerd tot zijlijn. Op de eerste Nederlandse oorlogsdag viel de spoorbrug bij Gennep door verraad in handen van de Duitsers. De Peel-Raamstelling werd vervolgens doorbroken. Aan het einde van de oorlog werd op 18 september 1944 de Gennepse spoorbrug door de Duitsers opgeblazen om zo de oprukkende geallieerden tegen te houden. De geallieerden waren genoodzaakt een baileybrug ter vervanging aan te leggen. Op 10 maart 1945 blies de terugtrekkende Duitse Wehrmacht de spoorbrug bij Wesel op. Daarmee kwam een eind aan het Duitse gedeelte van het Duits lijntje. In de jaren 1960 en 1970 werd in fasen het Duitse gedeelte gesloten en opgebroken. Daarvóór was het gedeelte tussen Xanten en Uedem in de Tweede Wereldoorlog al zo vaak door sabotage beschadigd dat dit niet meer werd hersteld. Op het tracé tussen Goch en Uedem werd een verkeersweg aangelegd. In 1950 beëindigde de NS het laatste stukje personenverkeer op de lijn Boxtel – Uden. In 1972 werd het goederenvervoer op het stuk Mill – Gennep beëindigd. Intussen had men bij Gennep naast de spoorbrug een verkeersbrug aangelegd. De laatste trein is de zogenaamde leutexpres tijdens het carnaval van 1971, waarna de spoorbrug ontmanteld werd. Op 1 mei 1982 werd nabij het voormalige station van Gennep een spoorwegmonument onthuld, Loc 94, een gerestaureerde Pruisische locomotief. In 1978 verdween ook het goederenvervoer tussen Uden en Mill en in 1983 tussen Veghel en Uden, waarna de sporen werden opgebroken. Nu vormt de spoordijk een prachtige ecologische verbindingszone.

Tot zover het Duits Lijntje. We vervolgen de wandeling langs de Kleine Vilt:

De Kleine Vilt is onderdeel van een oude maasbocht (meander) die ruwweg 10.000 jaar geleden afgesneden raakte van de hoofdstroom. In tegenstelling tot de Grote Vilt waar weer open water is ontstaan door uitvening tussen 1850 en 1920, is de Kleine Vilt ontstaan als kleiwinningsput voor de nabij gelegen steenfabriek in de eerste helft van de 20e eeuw.

Beide wateren worden gevoed door kwel. Het open water is omringd door broek bos en cultuurland, waarbij houtwallen voor de afscheiding tussen de percelen zorgen. In de binnenbocht lag een zogenaamde omloopberg die gekenmerkt was door rivierafzettingen van zand en grind. De omloopberg is vrijwel geheel afgegraven voor de aanleg van de spoordijk van het Duitse Lijntje. Later werd hier het Gemeentebos aangelegd, voornamelijk bestaande uit Amerikaanse eik.

Het natuurgebied De Vilt is totaal 154 ha groot en is in bezit van Stichting het Brabantslandschap. Graag verwelkomen we u op deze mooie wandeling die rijk is aan cultuur en historie.

We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Krolhoek (Oeffelt) ter hoogte van de bijenstand. De wandeling is gratis, na afloop drinken we samen koffie of thee - hiervoor vragen we een vrijwillige bijdrage. Aanmelden is niet nodig. Voor informatie: Marjo Simons, tel. 0485-362328.

Algemene informatie

Ommetje Duits Lijntje
De Vilt
zondag 30 juli 2017 - 10:00
Locatie: 
Krolhoek, bij de Bijenstand
Krolhoek 2
5441 PD Oeffelt
Nederland
Google Maps image