De Maasvallei
Paddenstoelen
Op
zondag22okt201713:30

Wandelend op zoek naar paddenstoelen: Grote Slink, Oploo

De Grote Slink is een ruim 100 jaar oud bosgebied dat ontstaan is na ontginning van een woesternij dat onderdeel uitmaakte van de Peel. Het is nu grotendeels eigendom van het Brabants Landschap en het gedeelte Bronlaak is momenteel eigendom van de stichting De Seizoenen. Mede door de wijze van beheer is dit gebied een waardevolle bodem voor allelei soorten paddenstoelen geworden. Een reden voor ons om hier naar deze juweeltjes te gaan zoeken.

Paddenstoelen zijn de opruimers uit de natuur. Als ze er niet zouden zijn, dan zou de berg afval van planten en bomen niet te overzien zijn. Ze breken dit afval af tot humus, dat dan weer door de planten kan worden opgenomen. Normaal zien we deze opruimers (zwammen) niet. De zwam bestaat grotendeels uit een netwerk van langgerekte celdraden (hyfen) in de grond, in dood of levend hout, in afgestorven plantenresten of in mest. De paddenstoel is het zichtbare deel van de zwam, welke qua uiterlijk sterk afwijkt van de zwam. De paddenstoel kent diverse vormen en wordt uitsluitend met het oog op de voortplanting gevormd. Nederland kent ca. 6000 verschillende soorten: een onmogelijke opgave om ze allemaal te kennen. Dat hoeft ook niet; je kunt er voldoende van genieten als je ze bekijkt op vorm, kleur en vindplaats. Het zijn werkelijk juweeltjes.

Tijdens de wandeling op zondag 22 oktober a.s. kunnen de gidsen van IVN De Maasvallei U er alles over vertellen. Uiteraard blijven andere herfstverschijnselen zoals bladverkleuring, bladval, gallen, etc. niet onbesproken. We starten om 13.30 uur op de parkeerplaats van Bronlaak (IVN-vlag), aan de Gemertseweg 36 te Oploo. Gaat U mee?

Aanmelden is niet nodig. De wandeling is gratis (vrijwillige bijdrage voor koffie/thee). Meer informatie bij Angeline Aben, tel. 0485-383207 of Piet Schoenmakers, tel. 0485-520876.

Algemene informatie

zondag 22 oktober 2017 - 13:30
Locatie: 
Bronlaak
Gemertseweg 36
5841 CE Oploo
Nederland
Google Maps image