De Maasvallei
Landschap
Op
donderdag04jun202013:30

Wandelen over het Broeksteenpad bij Rijkevoort

Seniorenwandeling i.s.m. KBO

Voorzichtigheidshalve laten we deze activiteit nu niet doorgaan. Als er een nieuwe datum is gevonden, verschijnt dat hier en in de nieuwsbrief.

 

Tot 1942 vormde Rijkevoort samen met Beugen één gemeente: Beugen en Rijkevoort. De gemeente werd toen gesplitst en Rijkevoort werd bij de gemeente Wanroij gevoegd. Beugen bij Boxmeer. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1994 is Rijkevoort weer opgesplitst: het grootste gedeelte is toegevoegd aan de gemeente Boxmeer en de buurtschap Rijkevoort-De Walsert is toegevoegd aan de gemeente Sint Anthonis. Per 1 januari 2022 komen ze weer bij elkaar in de gemeente Land van Cuijk.

Van oorsprong is Rijkevoort een laaggelegen (moerassig) agrarische ontginningsnederzetting. Gelegen tussen de hoger gelegen Peel en de lager gelegen Maas. Op deze schrale en soms natte zandgronden was het maar een armmoedig bestaan. Vooral ook door de zeer harde ijzerhoudende korst onder de grond: ijzeroer of broeksteen genaamd. Tot in de negentiende eeuw werd het ijzeroer ook ‘geëxporteerd’ naar gieterijen in Tegelen en ook Duitsland. We vinden ook nu nog vele restanten terug op onze wandelroute.

De afwatering van het gebied is vooral verbeterd door de aanleg van de Lage Raam, Hoge Raam en Sint Anthonisloop. Door dit alles is in de loop der tijd een eigensoortige vegetatie ontstaan en dat heeft de Dorpsraad Rijkevoort ertoe gebracht een tweetal struinpaden door het gebied te ontwikkelen. We gaan er eentje - in de verkorte vorm - volgen; vooral in het voorjaar zeer de moeite waard.

Het Broeksteenpad dus, op donderdag 4 juni a.s. Wij gaan U alles vertellen over het gevarieerde gebied en zijn vegetatie. Denk aan goed schoeisel: we lopen voornamelijk over onverharde- en landbouwwegen. We starten om 13.30 uur bij het standbeeld ‘De Kikker’ voor het pand van ‘Erven Verbruggen’, aan de Kapelstraat nr. 20 te Rijkevoort. Verdere info bij Piet Schoenmakers, tel. 0485-520876 of Peter de Wit, tel. 06-15592557.

Algemene informatie

donderdag 4 juni 2020 - 13:30 tot 15:30
Locatie: 
De Kikker
Kapelstraat 20
Rijkevoort
Nederland
Google Maps image