De Maasvallei
Landschap
Op
zondag19sep202110:00

Wandelen door UNESCO-gebied De Maasheggen

Veerhuisarrangement

Op zondag  19 september organiseerd IVN de Maasvallei in samenwerking met Restaurant het Veerhuis in Oeffelt een wandeling door de Maasheggen. Nu het eindelijk weer mag en kan willen we u meenemen  door de weilanden en paden in de uiterwaarden van de Maas in de Oeffeltse Meent en de Middelsteegse weiden. 

Het Maasheggengebied is een plek waar natuur, landschap, economie en cultuur zichtbaar en langdurig met elkaar verweven zijn. Daarom hebben de Maasheggen sinds de zomer van 2018 de UNESCO Mens & Biosfeerstatus. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenleven. Waar intensief wordt samengewerkt aan duurzame ontwikkeling en aan doelen op gebied van economie, natuur, toerisme en water. Al vanaf het begin van onze jaartelling hebben de boeren struiken die her en der in de uiterwaarden groeiden in rijen gezet met als doel afgebakende weiden te maken om hun vee in te scharen. Ook werden er essen en eiken tussen geplant die geknot werden, de mooie lange rechte takken werden als gerief hout gebruikt.

Nadat er veel heggen waren gerooid zijn er nu weer vele nieuwe heggen aangeplant. Een deel van de heggen is weer gevlochten, we gaan het resultaat hiervan bekijken. Het gebied is landschappelijk van grote waarde door de kleinschalige structuur van de graslanden omzoomd door de heggen. De heggen bieden veel mooie doorkijkjes en het is een ideaal leefgebied voor zangvogels. Door het open karakter komen er ook de nodige roofvogels voor. In het voorjaar bloeien de heggen weelderig en in het najaar vormen de gekleurde bessen een prachtige aanblik en menige vogel op doortrek naar het zuiden komt hier foerageren. Ook de bever heeft het Maasheggengebied ontdekt en laat op verschillende plekken zijn sporen na.

Om ons aan de RIVM-richtlijnen te kunnen houden, bedraagt het maximaal aantal deelnemers voor deze wandeling 20 personen. Deelname aan de wandeling is daarom alleen mogelijk na aanmelding via marjosimons11@gmail.com; na aanmelding krijgt u een bevestiging van uw aanmelding of het bericht dat deelname niet mogelijk is omdat het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt.

Waar: Het Veerhuis Veerweg 2, 5441 PL Oeffelt
Ontvangsttijd: 10.00 uur met koffie of thee
Kosten: €6.50 te voldoen aan het Veerhuis
Vertrektijd: 10.30 uur
Soep van de dag: 13.00 uur
Tijdsduur wandeling: 2-2½ uur
Lengte route: 4½ km
Paden: onverhard en gedeeltelijk door de weilanden
Parkeren: parkeerplaats van het Veerhuis
Draag waterdichte schoenen of laarzen, het kan erg nat zijn in het gebied.

We volgen de RIVM-richtlijnen: Tijdens de wandeling wordt uiteraard anderhalve meter afstand gehouden. Mondkapjes mogen natuurlijk, maar zijn buiten niet verplicht.

Meld je af indien je:
 corona hebt
 huisgenoten/gezinsleden met corona hebt
 korter dan 2 weken geleden bent genezen van het coronavirus
 één of meerdere van de volgende symptomen hebt: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts
 huisgenoten/gezinsleden bovenstaande symptomen hebben.

Graag verwelkomen we u op deze mooie wandeling.

Marjo Simons

Algemene informatie

zondag 19 september 2021 - 10:00
Locatie: 
Het Veerhuis
Veerweg 2
5441 PL Oeffelt
Nederland
Google Maps image