De Maasvallei
Landschap
Op
zondag24jun201810:00

Wandelen door de Oeffelter Meent en de weilanden

Struinen door de uiterwaarden van de Maas

De Oeffelter Meent is een natuurgebied in de uiterwaarden van de Maas, even ten noorden van het dorp Oeffelt. De Oeffelter Meent wordt gekenmerkt door soortenrijke graslanden in afwisseling met heggen en verspreid groeiende struiken, in het bijzonder de eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en de sleedoorn (Prunus Spinosa). Het gebied ligt op een grofzandige oeverwal, waar tot in de jaren zeventig zand en grind werd afgegraven. Hierdoor is het oorspronkelijke reliëf verdwenen en een hobbelig oppervlak ontstaan. De (kleine) hoogteverschillen en de overgang van zand naar klei hebben gezorgd voor een bijzondere variatie aan vegetatie. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg de Meent de status van natuurgebied toebedeeld, waarna de gronden werden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Later werd het gebied uitgebreid met de aangrenzende Meerkampen, waardoor het huidige Natura 2000-gebied zijn contouren kreeg. De Meent wordt doorsneden door de Oeffeltsche Raam die in 2015/2016 weer terug gebracht is in haar oorspronkelijke loop. De hoop is dat de modderkruiper zich weer in de waterloop gaat vestigen. De Oeffeltse raam mondt uit in de Maas ter hoogte van de Niers, die uitmondt aan de Limburgse kant van de Maas.

De vele heggen zijn belangrijk voor broedvogels en vormen het leefgebied voor struweelvogels als Grasmus, Grauwe klauwier, Kneu en Geelgors. In de winter periode vormen de bes dragende heggen een voedselbron voor de doortrekkende vogels zoals de kramsvogel en de koperwiek. Ook de Kerkuil en de Steenuil en de Das zijn in het Maasheggenlandschap te vinden. In het gebied liggen ook enkele poelen waarin de kamsalamander nog voorkomt.

Tijdens de gevarieerde wandeling doorkruisen we de Meent en kunnen we oog in oog komen staan met Schotse Hooglanders en trekpaarden. Zorg voor goed schoeisel want we gaan van de paden af.

Na afloop zorgen Mathieu en Truus voor een heerlijk kopje koffie of thee.

We vertrekken om 10:00 uur vanaf de parkeerplaats bij het tennisveld aan de Rijtjes in Oeffelt. De wandeling duurt ongeveer twee uur en is gratis (evt. een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee). Inlichtingen bij Angeline Aben, tel. 0485-383207 of Wim van Lanen, tel. 0485-573557

Algemene informatie

zondag 24 juni 2018 - 10:00
Locatie: 
Parkeerplaats bij tennisveld
De Rijtjes
Oeffelt
Nederland
Google Maps image