De Maasvallei
Landschap
Op
woensdag31mrt202100:00

Vrije Winterwandeling door de Boschhuizerbergen

Als excursie afgelast, maar je kunt 'm natuurlijk ook zelf doen!

De gegidste wandeling door de Boschhuizerbergen op 17 januari gaat niet door. Toch willen we jullie een korte routebeschrijving geven zodat je, op eigen gelegenheid, deze mooie afwisselende wandeling toch een keer kunt maken.

De Boschhuizerbergen is een natuurgebied ten noordoosten van Venray, ter grootte van 278 ha. en sinds 1971 eigendom van Het Limburgs Landschap. Het ligt ingeklemd tussen de spoorlijn Venlo-Nijmegen en Landgoed Geysteren.

Het gebied bestaat voornamelijk uit naaldbos met een kern van jeneverbesstruweel en stuifzandgebied. Aan de noordoostzijde is een laaggelegen zone met moerassige gebieden en broekbossen (Op de Bus). Het is een NATURA 2000-gebied.

Boschhuizerbergen is na de laatste ijstijd (zo’n 10/12.000 jaar geleden) ontstaan als onderdeel van een uitgestrekt zandgebied in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Toen de mens zijn intrede deed in dit gebied stonden hier oerbossen.Dat waren natuurlijke bossen met beuken, berken en eiken. De mensen hebben ze in de loop der eeuwen omgevormd tot hakhoutbossen, heidevelden en akkertjes. De hakhoutbossen voorzagen in de houtbehoefte en de akkertjes in de voedselbehoefte van de mens. De heidevelden waren voor de schapen wat nu de wei is voor de koeien. Venray lag rondom in de hei.

Doordat er teveel schapen graasden en op sommige plaatsen een te dikke heidelaag werd weggehaald (voor de potstallen) ontstonden kale zanderige plekken. De wind kreeg vat op het zand en zo ontstonden er zandverstuivingen. Op den duur werd dit gebied één grote open zandvlakte. Zo was Venray dus rond 1900 omgeven door een enorm stuifzandgebied (en heidegebied).

Op het zand werd het ’s zomers gloeiend heet (50-60 graden), ’s nachts ijskoud, ’s winters gure wind en dan die enorme zandstormen. Venraij had de woesternij zelf veroorzaakt. Al dat zand werden ze spuugzat. Als ze naar de kerk gingen moesten ze soms een halve meter zand wegscheppen om er binnen te komen.

Vanaf 1920 is men begonnen met het beplanten van het gebied met vooral grove den. Hierdoor werd het stuivende zand vastgelegd en werd tegelijkertijd stuthout voor de mijnen geproduceerd. In 1931 wilde men de Boschhuizen geheel gaan ontginnen (werkverschaffingsproject) zodat het natuurgebied verloren dreigde te gaan.

De betrokkenheid van baron De Weichs de Wenne (Landgoed Geysteren) en de heer Van Tienhoven (medeoprichter Natuurmonumenten) hebben dit voorkomen. Dit was tevens het startsein voor de oprichting van Stichting Het Limburgs Landschap. Dankzij hun beheer is dit nu nog een prachtig gebied.

Je kunt starten vanaf de parkeerplaats aan de Maasheeseweg (t.o. de weg naar de Smakt). 

Algemene informatie

woensdag 31 maart 2021 - 00:00
Locatie: 
Maasheseweg t.o. St. Jozeflaan
Nederland
Google Maps image