De Maasvallei
Landschap
Op
woensdag31mrt202100:00

Een ommetje in de buurt: wandelen over het Schraalzand

Niet als excursie, maar om 'm zelf te doen met de familie!

Dit is de eerste in een serie ommetjes, gemaakt om zelf op pad te gaan en te genieten van de mooie natuur in de buurt. In z'n lange variant is het plm. 7,5 km, met de afkorting is het ongeveer 5 km.

De route is hier als PDF te downloaden.

Het  Schraalzand is een bosgebied vlakbij Boxmeer. Het ligt tussen de A73 en de spoorlijn Nijmegen- Roermond en ten zuiden van het industriegebied Saxe Gotha. Het is 40 ha groot en gedeeltelijk eigendom van de Gemeente Boxmeer en van Brabants Landschap.

Schraalzand komt van schrale (= arme) dekzandgronden. Het lag op de rand van de Peel en het Maasgebied. De Maas is van grote invloed geweest op het landschap. Het was een nat gebied door aanvoer van water uit de Peel, toevoer van kwelwater en het geringe verval van de Oeffeltse Raam die er doorheen stroomt.

Het gebied is verdroogd doordat de aanvoer vanuit de Peel sterk verminderde, door intensivering van de landbouw en door industrieel en huishoudelijk gebruik. Daar hebben de laatste droge zomers ook nog een schepje bovenop gedaan.

Je start vanaf tuincentrum Groentz aan de Heikant 7, Sambeek. Daar ga je rechts en dan het eerste pad links, na het plaatsnaambord Boxmeer.

Op de hoek staat een bord met wat informatie over het Schraalzand. Verderop zie je links en rechts vleermuizenkasten in de bomen hangen.

Achter de poel in het weiland sla je links af en dan weer het eerste pad rechts.

Links en rechts zie je rabatten. Eind negentiende eeuw was er veel behoefte aan hout om te stoken en voor geriefhout. Maar de grond hier was te nat voor de bomen. Dus groef men greppels en hoogde de tussengelegen grond op met het zand dat daaruit kwam. Op die - drogere - rabatten werden dan de bomen geplant. Omdat de rabatten goed begroeid zijn eroderen ze niet en hebben ze tot heden hun structuur behouden. In dit deel van het bos zie je vooral berken en verder grove den en eik.

Bij de kruising ga je linksaf. Je passeert een vijftal beuken.

Beuken? Op deze natte grond? Het verhaal gaat dat ze geplant zijn door boswachters/stropers om te dienen als camouflage en als schuilplaats: ze houden lang hun blad.

Op T-splitsing rechts, het weiland langs. Aan het einde van de wei rechtsaf. Bij de kruising rechtdoor. Ongeveer 25 meter voor het industrieterrein sla je linksaf. Na ongeveer 100 meter steek je de Raam over en slaat linksaf het pad in voorbij het hek aan linkerkant.

De Oeffeltse Raam ontspringt bij Overloon, meandert door het landschap en komt via Boxmeer en Beugen bij Oeffelt in de Maas. Het is een afwateringsbeek met gering verval.

Een stukje verder, net voor het pad naar rechts buigt, kun je even links naar de Raam lopen om te kijken of de beverdam er nog zit! Dan via de bocht naar rechts het weiland oplopen en rechts aanhouden, een (kunstmatig) heuveltje op en het pad naar links naar beneden volgen. Daarna bij de T-splitsing links richting het weiland. Het weiland oversteken naar rechts en aan het eind het rechter pad blijven volgen.

Je kunt eerst nog even links naar de Raam lopen. Aan de overkant zie je nog een stuwtje wat vroeger, als de Maas hoog stond, moest voorkomen dat het water vanuit het Luneven het Schraalzand in zou lopen.

Bij de T-splitsing linksaf, een breed graspad op.

In het bosgedeelte rechts van dit graspad staan nogal wat lariksen, een naaldboomsoort die zijn blad verliest. De lariks is hier geplant als geriefhout: groeit sneller dan dennen en heeft een rechtere stam.

Op de asfaltweg (Sambeeksedijk) linksaf slaan voor een wandeling langs de Oeffeltse Raam.  Maar als je 2,5 km wilt afsnijden (als de Raam hoog staat is het daar namelijk erg drassig) ga je op de asfaltweg juist rechtsaf en loopt door tot het informatiebord 'Schraalzand'. Je bent dan bij * hieronder.

Kies je voor de wandeling langs de Oeffeltse Raam, dan ga je dus linksaf op de asfaltweg. Na ongeveer 250 meter kruis je de Raam en zie je aan de rechterhand een parkeerplaats. Loop deze parkeerplaats op en ga door het klaphekje. Links om de grote poel lopen en vervolgens de vogelkijkhut aan de linkerhand houden. Links langs het wilgenbosje en verderop langs twee poelen. Vooral in de winter kan het hier drassig zijn.

Als er vee loopt, zijn het waarschijnlijk Brandrode Runderen, een oud Hollands ras. De boomstammetjes die hier en daar als afgekloven potloodpunten omhoog staan, zijn natuurlijk ten prooi gevallen een de bever.

Aan het eind ga je door een klaphekje en op de asfaltweg rechtsaf. (Ben je toe aan een bankje? Dan eerste pad links, 300m naar de Sambeekse Uitwatering. Zelfde weg terug, dan linksaf.) Vervolgens tweede zandpad rechts. Je komt weer uit op de Sambeeksedijk.

Het is een oude ontginningsweg.  Aan weerszijden van de weg zijn sloten gegraven. Het vrijkomende zand werd gebruikt  om de weg op te hogen, een echte dijk dus!

Linksaf de Sambeeksedijk op en bij het informatiebord  'Schraalzand' * rechts langs de slagboom de bosrand volgen. Dan het tweede pad rechts (wandelroute).

In het gebied liggen een paar weilandjes. Ze waren particulier bezit maar zijn nu eigendom van de Gemeente Boxmeer. In de oorlog zou er afweergeschut gestaan hebben.

Na het weiland het bruggetje over en een stukje verder - bij knooppunt 08 - rechts weer een bruggetje over (richting 09). Het pad volgen naar links en rechts, dan een open veld met veel pijpenstrootje oversteken (pad naar links negeren). Aan de overkant het pad naar rechts en even verder weer naar links volgen. Net voorbij een weiland aan de linkerhand ga je linksaf het brede pad op. Dan op de T-splitsing rechts.

Je kruist weer de Raam (knooppunt 09, richting 11) en op de volgende T-splitsing ga je rechtsaf. Dan op de eerste kruising linksaf slaan. Daar loop je door het tweede groepje beuken dat in het Schraalzand staat. Vervolgens de kruising oversteken. Dan bij de T-splitsing links en bij de volgende T-splitsing rechtsaf slaan: terug naar de parkeerplaats.

Wij wensen jullie veel wandelplezier!

Dorette van Loon, Peter Goes, Gerard Albers, Rolf Boersma

 

Algemene informatie

Beverdam Oeffeltse Raam
Ommetje Schraalzand en Oeffeltse Raam
woensdag 31 maart 2021 - 00:00
Locatie: 
Groentz
Heikant 7
5836 CK Sambeek
Nederland
Google Maps image