De Maasvallei
Vogels
Op
zondag28apr201908:00

De Vroege Vogelwandeling voor iedereen

De vogels zijn weer terug op De Vilt!

De Vilt is een oude Maasmeander. Ongeveer 12.000 jaar voor onze jaartelling werd de bocht in de Maas op natuurlijke wijze afgesneden, waarna deze geleidelijk dichtslibde en er veenvorming optrad. Vanaf ongeveer 1880 werd er veen gebaggerd en te drogen gelegd. De weg die werd aangelegd voor afvoer van veen, de Moerbaan, deelde de Grote Vilt in de oost- en westplas. Door waterverontreiniging ging de toestand van De Vilt hard achteruit. Na een flinke ingreep in 2010 is De Vilt nu met recht een natte natuurparel.

We gaan een wandeling maken bij De Vilt in Beugen. Het thema van de wandeling is ‘vogels’. In de lente is het een waar genot om buiten naar de vogels te kijken en hun gezang te beluisteren. Veel mensen genieten van de grote variëteit in vogels qua kleur, vorm, zang, levendigheid en gedrag. We gaan op pad met ervaren vogelaars.

De Vilt is een uitstekend natuurgebied om naar vogels te kijken en om ze te beluisteren. In de waterplassen treffen we de watervogels aan. Grote kans dat we o.a. de volgende soorten waarnemen: fuut, meerkoet, waterhoen, knobbelzwaan, wilde eend en krakeend. De watervogels kun je met behulp van de verrekijker en/of telescoop goed herkennen. Sinds De Vilt flink onderhanden is genomen, is ook het visdiefje regelmatig te horen en te zien.

Vogels die in de rietkragen leven, hoor je rond deze tijd van het jaar vaak in de top van de stengel hun lied zingen. Denk aan de prachtige blauwborst, rietgors, karekiet en de rietzanger.

De bloeiende, dichte struwelen bieden de vogels nu veel voedsel in de vorm van insecten. Naast voedsel bieden de struwelen ook een veilige plaats voor nestgelegenheid. Sommige vogels, bijvoorbeeld de zwartkop, laten zich goed zien en kunnen we op zicht op naam brengen. Andere vogels zijn schuw en laten zich niet snel bekijken en zullen we op hun zang of roep moeten herkennen. Denk bijvoorbeeld aan de tuinfluiter, grasmus, braamsluiper en de nachtegaal.

In het bos kunnen we bosvogels zoals spechten, vinken, mezen, boomkruipers en boomklevers bewonderen.

Eén van de kleinere vogels die we tegen zullen komen, is de winterkoning. De winterkoning is een klein, bruin en onopvallend vogeltje, maar als hij zijn luide gezang laat horen, is hij duidelijk aanwezig. Een fel en schetterend geluid; dat je niet verwacht van zo’n klein vogeltje!

Een grote vogel die we waarschijnlijk zullen zien is de ooievaar. Sinds het herstel van De Vilt heeft de ooievaar jaarlijks op de nestpaal gebroed.

Ondanks het grote verschil in grootte, horen zowel de winterkoning als de ooievaar tot de vogels. Wat hebben ze dan gemeen? Het unieke aan vogels – groot of klein – is dat ze veren hebben, waarmee ze kunnen vliegen en waarmee ze zich warm houden. Bovendien speelt de verenpracht een belangrijke rol bij de balts, waarbij (meestal) het mannetje een partner probeert te lokken.

Het geluid van de koekoek kennen we allemaal. Maar weten we ook hoe hij eruit ziet? Ga mee naar buiten, waar de vogels fluiten! De wandeling is gratis, met eventueel een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee. Neem je verrekijker mee! Verdere informatie bij Carla Hendriks,tel. 0485-381821.
 

Algemene informatie

zondag 28 april 2019 - 08:00 tot 10:00
Locatie: 
De Vilt
Moerbaan
Beugen
Nederland
Google Maps image