De Maasvallei
Landschap
Op
zondag22mrt202013:30

De Groote Slink, een verrassend wandelgebied

Een park in Engelse stijl tussen de Oost-Brabantse varkensstallen

Voorzichtigheidshalve laten we deze activiteit nu niet doorgaan. Als er een nieuwe datum is gevonden, verschijnt dat hier en in de  nieuwsbrief.


Wie wist dat er op en achter het woon- en leefgemeenschap ‘Bronlaak’ zo’n uniek wandel- en natuurgebied ligt? Met een zeer rijke geschiedenis! Dit geheel is ontstaan omdat vanaf 1903 de gebroeders Adam en Jan-Berent Roelvink, directeuren van de Twentsche Bank in Amsterdam, in fasen 1050 hectare heidegrond van de gemeenten Oploo, Bakel en Gemert op kochten. Het was grondgebied van deze gemeenten en zij verkochten deze grond graag omdat ze krap bij kas zaten.

Een park in Engelse stijl, ontworpen door de vermaarde landschapsarchitect Leonard Springer, dat verwacht je niet tussen de Oost-Brabantse varkensstallen. Vanaf de weg tussen Elsendorp en Oploo is het landgoed nauwelijks te zien. Het ligt letterlijk verscholen tussen de bomen. Bij de bordjes Bronlaak gaan we de weg af. Het landhuis van Adam Roelvink is kort na de oorlog eigendom geworden van de stichting Bronlaak. Die beheert er sindsdien een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap, op antroposofische grondslag.
Vanuit dit landhuis lopen er twee zichtassen in de vorm van kaarsrechte lanen. De één heet de Long Walk en de ander de Düsseldorfer Allee. De laatste is een kopie van de Königsallee in Düsseldorf, toen een statige laan, nu een drukke winkelstraat. Zowel de lengte van de laan als de afstanden tussen de bomen zijn gelijk aan die van het Duitse voorbeeld.

En dan een heel ander gebied: ‘De Bunthorst’. Jan-Berent Roelvink maakte van dit gebied een traditioneel ontginningsproject: grote rechthoekige lappen bos en akkers, doorsneden door kaarsrechte lanen met Amerikaanse eiken. Ook wandelen we langs de Slinkvijver, de theekoepel, de justitieplaats en langs een stukje heide zoals deze er in die tijd uitzag. Al met al een fantastische wandeling in een bijzonder gebied.

We starten om 13.30 uur op de parkeerplaats bij Bronlaak (IVN-vlag). De wandeling is gratis met eventueel een bijdrage voor koffie/thee. Verdere info bij Marius Janssen, tel. 06-20892922, of Peter de Wit, tel. 06-15464719.

Algemene informatie

zondag 22 maart 2020 - 13:30 tot 15:30
Locatie: 
Bronlaak
Gemertseweg 36
5841 CE Oploo
Nederland
Google Maps image