De Maasvallei
Vogels
Vanaf
dinsdag18apr201720:00

Cursus Vogels in de lente

Over enkele maanden staat de lente al weer voor de deur. Het jaargetijde dat de natuur als het ware uit zijn winterslaap ontwaakt. ’s Morgens zal dan weer op veel plaatsen vogelzang weerklinken. Vogelmannen geven via deze zang aan dat ze een territorium in bezit hebben genomen en dat ze wachten op een vrouwtje. In Nederland is de belangstelling voor vogels nog steeds groeiende. IVN De Maasvallei wil u daarom komend voorjaar een handreiking doen en biedt u een vogelcursus aan waardoor u wat meer wegwijs wordt in het o zo boeiende vogelleven. Vogels, waaraan u misschien achteloos voorbij pleegt te gaan, zult u sneller gaan herkennen en u zult hun gedrag beter gaan begrijpen.

De vogelcursus bestaat uit drie theorie-avonden: In de eerste les komt vooral het prille voorjaarsgedrag van vogels aan bod. Te denken valt daarbij aan onderwerpen als het hoe en waarom van vogelzang, het bezetten van een territorium, het broeden in kolonieverband, het baltsgedrag en de paarvorming.
De tweede les gaat specifiek over water- en moerasvogels. Sommige van hen laten zich op het open water vrij gemakkelijk observeren. Andere, vooral de moerasvogels, houden er vaak een meer verborgen leefwijze op na. Van deze vogels hoort u vaak alleen wat geluiden, die u tijdens deze les dan ook te horen krijgt. Op deze les volgt een watervogelexcursie op 30 april naar De Vilt in Beugen.
Bij de derde les is het voorjaar al weer wat verder gevorderd. Derhalve komen dan de paring, het kiezen van de nestplaats, de nestbouw, het leggen van de eieren, het broeden en de verzorging van de jongen aan bod. Vooral ook de vogels uit de eigen omgeving passeren daarbij de revue. U leert dat bij het herkennen van vogels u ze niet alleen goed moet bekijken, maar dat u tevens uw gehoor moet inschakelen. Dus vogels ook op naam brengen via het herkennen van hun zang.

De cursisten ontvangen een cursusboekje als naslagmateriaal. De docent is Gerard Compiet. Hij is breed georiënteerd en we kennen hem van eerdere lezingen. Gerard heeft al zijn hele leven grote belangstelling voor vogels. Door veel tijd in de natuur door te brengen, te observeren wat daar gebeurt en middels literatuur, vergaarde hij zijn kennis. En door zijn ervaring in het onderwijs enthousiasmeert hij gemakkelijk andere geïnteresseerden.

Cursusdata: op de dinsdagen 18 en 25 april en 2 mei. Aanmelden kan tot 1 april bij Dorette van Loon, tel. 0478-636463, thmj.vanloon@hetnet.nl of bij Pauline Strolenberg, tel. 0485-383901, p.jans-rat@kpnplanet.nl.

Kosten: € 15,00.

Algemene informatie

dinsdag 18 april 2017 - 20:00 tot dinsdag 2 mei 2017 - 22:00
Locatie: 
Het Natuurpalet
Raetsingel 5
5831KC Boxmeer
Nederland
Google Maps image