Watervogeltelling

Watervogels worden zo precies mogelijk geteld: per exemplaar waar mogelijk en anders geschat.

Andere soorten worden per soort genoteerd. (bijv.:

10 Vinken worden genoteerd als een.)

Watervogeltelling 2022-2023
Venlo – Grub~vorst Grub. -Lottum
Soort sept okt nov dec jan feb mrt apr Soort sept okt nov dec jan feb mrt apr
Aalscholver 16 13 28 70 16 19 29 19 Aalscholver 7 13 14 34 4 11 18 10
Blauwe Reiger 4 9 8 7 7 4 2 2 Blauwe Reiger 7 3 9 2 9 1 2 1
Casarca 2 2 1 Casarca 2 2 1 6 2
Dodaars 3 2 4 1 Dodaars 1
Fuut 3 4 3 6 7 Fuut 1 4 3 3 1 3
Grauwe Gans 8 13 27 70 7 62 19 Grauwe Gans 212 342 495 984 260 130 62 46
Grote Canadese Gans 15 18 34 12 10 7 Grote Canadese Gans 22 2 155 199 88 34 13 19
Grote zaagbek 1 Grote zaagbek 2
Grote Zilverreiger 2 2 Grote Zilverreiger 1 2 1 1 1
Ijsvogel 1 1 1 1 1 Ijsvogel
Kievit 32 26 26 5 1 Kievit 23 6 4
Kleine Mantelmeeuw 2 2 1 Kleine Mantelmeeuw 1 1
Kleine Plevier 1 4 Kleine Plevier 5 1
Knobbelzwaan 7 2 2 2 Knobbelzwaan 4 5 7 7 8 7 11
Kokmeeuw 741 926 686 1244 1231 612 42 10 Kokmeeuw 122 214 4 10 10 162
Kolgans 1 2 Kolgans 500 103 15
Krakeend 8 5 72 32 63 12 Krakeend 2 4 119 6 12 19 6
Kuifeend 4 4 26 3 Kuifeend 3 28 8
Meerkoet 3 4 3 12 7 10 9 9 Meerkoet 1 2
Nijlgans 2 1 3 2 2 7 2 4 Nijlgans 40 8 8 20 4 10 70 40
Ooievaar 1 1 2 Ooievaar 1 1
Geelpoot meeuw 1 1 Geelpoot meeuw
Scholekster 5 4 Scholekster 2 3
Slechtvalk 1 1 1 Slechtvalk
Soepeend 2 8 5 13 3 6 9 4 Soepeend 1 2
Soepgans 1 42 13 16 2 19 6 11 Soepgans 2 1
Stormmeeuw 2 21 6 12 3 Stormmeeuw 2 6
Waterhoen 1 10 18 13 10 17 8 1 Waterhoen
Wilde Eend 106 118 69 139 78 27 54 45 Wilde Eend 14 153 29 74 41 37 20 18
Wintertaling 4 23 63 81 8 66 22 Wintertaling 12 10 8 2
Zilvermeeuw 19 3 4 35 2 5 3 1 Zilvermeeuw 2 1 4 3 5 3 4 1
Pijlstaart Pijlstaart 2
Witgatje 1 1 Witgatje
Pontische meeuw 1 1 Pontische meeuw
Hybride GrgxCan/ GrrxInd 2 1 Hybride GrgxCan/ GrrxInd 4 2 4 2
Grote zeeëend 2 Grote zeeëend
Lepelaars Lepelaars 2
Aantal vogels: 942 1207 941 1819 1480 900 351 161 440 750 1232 1608 457 461 245 170
Soorten Watervogels: 19 20 16 22 17 25 29 20 14 13 15 20 14 17 19 17
Andere soorten: 25 27 26 19 15 23 25 31 11 16 16 13 5 16 14 9
Aantal soorten: 44 47 42 41 32 48 54 51 25 29 31 33 19 33 33 26
 

 

 

 

Totalen vanaf seizoen 2017-2018

Totaal watervogels in: 22-23 21-22 20-21 19-20 18-19 17-18
september 1382 1210 738 1253 1692 1772
oktober 1957 1340 898 1381 2556 1674
november 2173 2300 1825 2259 2764 2250
december 3427 2474 1661 2147 2822 1721
januari 1937 2150 3343 1841 1096 2297
februari 1361 1666 2579 2493 1177 1901
maart 596 709 975 599 962 1071
april 331 291 252 155 287 311
Totaal: 13164 12140 12271 12128 13356 12997
Gemiddeld aantal watervogels:
1646 1518 1534 1625
Totaal aantal soorten (inclusief watervogels):
september 51 25 45 42 41
oktober 53 47 42 48 49
november 52 52 44 47 39
december 49 48 37 46 41
januari 37 47 41 28 43
februari 55 57 54 37 53
maart 57 54 40 46 34
april 57 55 47 44 52
Gemiddeld aantal soorten: 51,4 48,1 43,8 42,3 44
Totaal aantal verschillende soorten
Watervogels: 37 37 33 33 35
Andere soorten: 46 45 43 43
83 82 76 76 35