VOGELCURSUS

Vogels spotten: leerzaam en je komt buiten
Start cursus: zaterdag 17 februari 2018
Inlichtingen: Henny Grouls tel. 077 3982971

Evenals vorige jaren start in februari weer de vogelcursus voor beginners. Tot half mei maken we zes keer een wandeling door natuurgebied ’t Ham.
We luisteren naar vogels, zoeken ze op en proberen ze in de kijker te krijgen.
Er wordt tijdens de wandeling zoveel mogelijk informatie gegeven over de
vogels die we tegen komen. In de periode februari – mei zien we geleidelijk
het aantal vogelsoorten toenemen: de trekvogels komen terug. Half mei is de
vogelstand vrijwel compleet. Halverwege de cursus is een theorieavond gepland waarin de bouw van de vogels, hun eigenschappen en hun gedrag wordt behandeld.
Het aantal deelnemers is beperkt en daarom werden de leden van de afdeling al iets eerder op de hoogte gesteld; er zijn nu nog enkele plaatsen vrij.
De kosten bedragen voor leden € 25 en voor niet-leden € 35.

Datums: de zaterdagen 17‐2,
                                           10‐3,
                                           31‐3,
                                             9-4 theorieavond om 19:30 u.    in het Zoemhukske.
                                           14‐4,
                                           28‐4
                                           en 12‐5.

Op de zaterdagen steeds om 9:00 uur.
                                                                                              

Info 't Ham

-