Veel bijzondere nachtvlinders in het Schuitwater


Vrijdag 11 september hebben Margot en Geert Vullings en Bart Reintjes verslag gedaan over anderhalf jaar nachtvlinders tellen in de theetuin De Roode Vennen en het Schuitwater (Broekhuizerbroek).

Voor een aandachtig publiek presenteerde Geert eerst hun methode van werken. De vlinders worden gevangen met lichtvallen of met licht gelokt op een laken. ‘Stropen’ is een derde techniek waarbij je op een geschikte plaats stroop smeert. De nachtvlinders komen af op het licht of op de geur van de zoete stroop. Wat op het eerste gezicht een (ont)spannende bezigheid lijkt, blijk bij nader inzien toch vooral een kwestie van zeer zorgvuldig en nauwgezet werken om alle vangsten goed te determineren en vervolgens de waarnemingen te registreren.

In het tweede deel van de avond gaf Bart een inkijkje in de resultaten. Die waren heel opmerkelijk, wat betreft het aantal individuen, maar vooral wat betreft het grote aantal soorten dat geteld werd: 245 macrosoorten en 99 microsoorten. De conclusie was dan ook dat het Schuitwater – en vooral de theetuin – een rijk gebied is waar zeer veel soorten, waaronder vele rode-lijst-soorten, zich prima thuis voelen.

Hieronder vind je de presentaties van Geert Vullings en Bart Reintjes.