‘t Ham

't HamDe kern van het natuurgebied ‘t Ham wordt gevormd door het beekdal van de Grote Molenbeek. Het beekdal ligt ingesloten tussen twee hoger gegelegen gebieden: het Hoogveld (nu bedrijventerrein) en de Reulsberg.

 

Ooit bestond ’t Ham uit kleine hooi- en graslanden die werden omzoomd door houtwallen. Omdat het gebied te nat is voor rendabel agrarisch gebruik, is dit landschap steeds bewaard gebleven. In het begin van deze eeuw heeft Staatsbosbeheer dit gebied verworven en heeft het de bestemming natuurgebied gekregen.

Van de Grote Molenbeek, die in de loop van de vorige eeuw genormaliseerd werd, is de natuurlijk loop met meanders hersteld. Dit maakt het gebied heel aantrekkelijk. Je vindt er een grote verscheidenheid aan planten en dieren.

Aansluitend aan het Ham ligt de Reulsberg. Dit is een stuifzandgebied dat grotendeels is bebost. Een klein deel is nog een zandverstuiving. De droge Reulsberg vormt een mooi contrast met het natte beekdal van ‘t Ham.

In het kader van de natuurgidsencursus 2007 – 2008 heeft de cursusgroep van IVN De Maasdorpen en IVN Geijsteren – Venray een rapport over ‘t Ham geschreven. Dit rapport bevat een schat aan achtergronden en gegevens over dit boeiende natuurgebied.

Hier kun je het rapport bekijken en downloaden.
Hier toegang Hesselenweg (P-plaats)
Wandelkaart
Foto-impressie

;t Ham