Heesbeemden

De Heesbeemden in de volksmond “de Bengd” genoemd, bevindt zich met het aansluitende gebied De Blakt aan de noord-west zijde van Sevenum, tussen de Blaktdijk en de weg Heesbeemd. Met het gebiedje De Haagens, dat tegen de Heesbeemd aan ligt, vormt het een vrijwel aaneensluitend gebied tussen de kom van Sevenum en Kronenberg.
De Blakterbeek, die vanaf 2007 weer meandert, stroomt door het hele gebied.

De Heesbeemden bestaan uit nat broekbos met veel Elzen en wilgenbos en kleine weilandjes. Enkele jaren geleden waren deze weilandjes nog in particulier gebruik. Sinds het gebied onder beheer van Staatsbosbeheer is gekomen, worden de weilandjes alleen in de zomer nog begraasd door enkele koeien en paarden. Ook zijn enkele jaren geleden de aangeplante Canadese populieren uit het gebied verwijderd. Alleen op het gedeelte de Blakt vindt men nog wat aangeplant bos.

De Blakt was tot eind zeventiger jaren van de vorige eeuw in gebruik als gemeentelijke vuilstortplaats waardoor een gedeelte van dit gebied in een heuvel is veranderd. Aan de voet van deze heuvel is het erg moerassig.

Een elzenbos in de Heesbeemden wordt door de natuurvereniging De Groengroep uit Sevenum onderhouden. Dit onderhoud gebeurt zoals dit vroeger gebruikelijk was, toen elzenbosjes veelal in gebruik waren voor geriefhout.

Fauna

Het gebied herbergt een aantal reeën. Daarnaast is het een eldorado voor vogels en insecten, waaronder veel vlinders. Zowel in de Heesbeemden als ook in het aangrenzend gebied De Haagens bevinden zich diverse poelen met amfibieën.

Van de Havik, Sperwer, Buizerd en Boomvalk zijn broedgevallen vastgesteld. Maar ook de drie bekendste spechten broeden er: de Zwarte, Grote bonte en Groene specht. Maar ook de Bosuil en typische moeras- en rietvogels. In het voorjaar zijn er de Koekoek, Nachtegaal, Spotvogel en nog veel andere vogelsoorten te horen.  Elk jaar komen er ongeveer 60 verschillende soorten tot broeden.

Flora

In de Blakterbeek vinden we inmiddels weer de Grote egelskop, Waterkers en Moerasvergeet-mij-nietje. Kortom een gebied dat de moeite waard is om nader te bekijken. Een foto-impressie vind je hier.  De wandelpaden van het knoopppunten wandelnetwerk KnopenLopen (knopenlopen.nl) wijzen je de weg door dit gebied.

Bezoek

Een prima startpunt, met voldoende parkeerplaats, is de Blokhut Aan ‘t Pedje, Het Vongdere 1, 5975 BZ Sevenum. Zie kaart. Voor een wandeling naar de Heesbeemden kun je onderstaande wandelkaart gebruiken.

Wandelkaart

Filmstrip Natuur Heesbeemden