Elsbeemden

Filmstrip natuur Elsbeemden

Om van de natuur te genieten hoef je echt niet ver van huis. Neem nou de Elsbeemden net ten zuiden van Sevenum (het woord beemd betekent nat hooiland in gezamenlijk gebruik). Je vindt het gebied vlak aan de A67 ter rechterzijde van de Maasbreeseweg richting Maasbree.

Het gebied is 65 ha groot en vormt een onderdeel van het project Molenbeekdal van Staatsbosbeheer. Door het gebied stromen twee beken. Vanuit het westen komt de Groote Molenbeek die een aantal jaren geleden weer meanderend en ondieper maar breder is gemaakt. Vanuit het zuiden komt de Elsbeek die in de Grote Molenbeek uitmondt.

Door de ingrepen in de beken is het hele gebied natter geworden. De begroeiing bestaat voor een groot deel uit broekbossen en natte graslanden. Er komen veel planten voor die zich in een natte omgeving goed thuis voelen, zoals Zwarte Els, Pluimzegge, Waterviolier en Holpijp. Er zijn bovendien enkele stukken weiland afgegraven, waardoor een plasdrasgebied is ontstaan. Er liggen verder nog tien poelen in het gebied.

Dit alles zorgt voor een grote rijkdom aan flora en fauna. Vanaf 2001 worden hier door de vogelwerkgroep ’t Hökske de broedvogels geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat er in de periode 2001 tot 2006, 67 soorten vogels gebroed hebben. Naast de meer gangbare soorten registreerde de werkgroep per jaar gemiddeld 6 paar Nachtegalen, meerdere Roodborsttapuiten, IJsvogels, Blauwborsten, Dodaarsen, Waterrallen, Kleine Karekieten, Bosrietzangers en verder de Sprinkhaanzanger, Geelgors, en Rietgors. Je hoeft dus niet ver weg om bijzondere vogels te horen en te zien.
Wil je de Nachtegaal eens horen zingen? In de Elsbeemden maak je goede kans hem tussen half april en begin mei te horen. Één van de vele goede redenen om de Elsbeemden eens te verkennen.

Stichting Groengroep Sevenum voor verdere informatie over het gebied.
Hier vind je de toegang vanaf de Maasbreeseweg.
Wandelkaart
Foto-impressie.