De Maasdorpen
Landschap
woensdag15feb2017

Nieuwe landschapsgidsen


Cursus Landschapsgids Maasdal diplomeert 12 nieuwe gidsen.

Zaterdag 17 oktober 2015 vond in ’t Zoemhukske de diplomering plaats van de cursus landschapsgids die is uitgevoerd onder auspiciën van de IVN afdelingen Geijsteren Venray en De Maasdorpen.

In het totaal ontvingen 12 landschapsgidsen hun diploma, waarvan 3 leden van IVN De Maasdorpen: Paul v. Enckevort, Wim Philipsen, Nelly van Horck.

Zoals op het diploma staat vermeld, kunnen de gediplomeerde gidsen:

het landschap bekijken als resultaat van geologische, ecologische, cultuur historische en sociaal geografische ontwikkelingen;

bij excursies aandacht schenken aan elementen en begrippen m.b.t. het ontstaan van het landschap, zoals: landschapsbegrip, archeologie, landgebruik, ontstaan van nederzettingen e.d.;

het landschap ‘lezen’ vanuit verschillende samenhangende visies;

bij de opzet van de excursie gebruik maken van IVN-werkvormen.

Als afsluiting van de cursus hebben de cursisten in groepjes van twee een landschapsexcursie opgezet, onder meer in de Heesbeemden en de Diepeling. Komende tijd hoort u ongetwijfeld nog meer van deze excursies; de ommetjes vinden hun plaats in het publieksprogramma van IVN De Maasdorpen.