De Maasdorpen
Beleid & Organisatie
maandag16mrt2015

Henny Grouls afscheid als secretaris


Wat eigenlijk niemand zich kon voorstellen is nu toch definitief een feit. Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 maart 2015 heeft Henny Grouls afscheid genomen als secretaris van de vereniging. Decennia lang was hij het gezicht van de vereniging. De vereniging zal nu moeten bewijzen dat zij ook zonder Henny op koers kan blijven.

Foto: Henny Grouls, altijd een brede belangstelling voor al wat leeft en groeit.

Voorzitter Jac Neessen staat tijdens de vergadering uitgebreid stil bij dit bijzondere moment. 

Henny heeft in de ledenvergadering van vorig jaar zijn 25 jarig lidmaatschap van IVN De Maasdorpen gevierd. Vrijwel vanaf het begin van zijn lidmaatschap treedt hij op als secretaris van IVN De Maasdorpen. Niet alleen zijn functie als secretaris, maar ook zijn vele andere kwaliteiten maakten dat hij binnen de vereniging de spil was, de spin in het web van de organisatie. Hij wist zijn bestuurlijke kwaliteiten te combineren met zijn uitgebreide kennis van flora en fauna en was altijd initiatiefrijk. In het bestuur treedt Henny steeds adequaat op, is positief kritisch, ad rem en noemt zaken bij hun naam.

Zijn kennis en kunde van de natuur blijken direct als je al zijn functies binnen de vereniging bekijkt: Henny is lid van de vogelwerkgroep (al vele jaren de drijvende kracht achter de vogelcursussen), de scholenwerkgroep, is natuurgids, is coördinator van de werkgroep A&G en is lid van de VNeL groep. Wanneer de pauzes bij de VNeL werkgroep iets te lang dreigen uit te lopen, neemt hij vaak als eerste de hak weer ter hand.

Kortom, Henny was niet alleen een ideale bestuurder, maar ook een ware ambassadeur van de natuur. De vereniging is blij dat hoewel Henny als prominent bestuurslid vertrekt, hij actief zal blijven op meerdere plaatsen in onze vereniging.

Henny heel hartelijk bedankt voor alles!