De Maasdorpen
Beleid & Organisatie
woensdag15feb2017

Communicatiecommissie van start

Sinds Peter Hammer in de Kwekker aankondigde dat hij vond dat het na tien jaar tijd wordt voor een andere, frisse kijk op de verschillende communicatiezaken, heeft hij niet stilgezeten. Hij wil eind 2016 het stokje overdragen aan een groepje nieuwe mensen… en dat heeft hij bij elkaar gekregen.

De CommunicatieCommissie, ComCom, weet sinds 24 februari waarom hij aan een groepje mensen dacht. Op de avond van die dag heeft Peter de groep laten zien wat hij allemaal doet en wat de ComCom’ers moeten overnemen. De hoeveelheid werk en de gedetailleerde presentatie daarvan: indrukwekkend! Jacques Driessen, Paul van Enckevort, Peter Lemmen, Joop van de Moosdijk, Miep Philipsen en Thea Wijnhoven zullen er een hele kluif aan hebben.

Op de bijeenkomst is al naar de verdeling van de werkzaamheden gekeken en we denken dat we, rekening houdend met ieders mogelijkheden en belangstelling, er grotendeels uit zijn. We laten het een en ander nog even bezinken en komen er op de volgende vergadering, 23 maart, op terug.

Deze eerste bijeenkomst werd namens het bestuur bijgewoond door Cora Oostendorp. Het bestuur heeft inmiddels de CommunicatieCommissie officieel ingesteld en de Websitecommissie en de Redactiecommissie opgeheven. Deze gaan beide op in de nieuwe ComCom.

Met de succeswensen van het bestuur als ruggensteun gaan we aan de slag.
We hebben er zin in!

De ComCom’ers van IVN De Maasdorpen