De Maasdorpen
Beleid & Organisatie
woensdag15feb2017

25-Jarig jubileum Bart Reintjes

Foto: Bart Reintjes in zijn biotoop: het Kaldenbroek

Bart Reintjes viert dit jaar zijn 25 jarig jubileum als lid van IVN De Maasdorpen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 maart stond voorzitter Jac Neessen uitgebreid stil bij de verdiensten van Bart tijdens zijn lange lidmaatschap.

Enkele vermeldenswaardige gebeurtenissen uit deze 25-jarige periode:
 

Op 18 september 1999 won de VNeL-werkgroep met  Bart als coördinator de August de Weverprijs voor verbetering van de floristische en vegetatiekundige waarden van terreinen in Limburg. De prijs is ingesteld door de Plantenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap.

In het voorjaar van 2011 presenteerde Bart de resultaten van zijn onderzoek “Kaldenbroek Gaslanden 2011” over de vegetatieontwikkelingen in het Kaldenbroek 1978 – 2010. Bart van der Linden van het Limburgs Landschap nam het gelijknamige rapport in ontvangst.

Daarnaast produceerde hij verschillende wetenschappelijke artikelen over zijn vele inventarisaties en onderzoeken van flora en fauna in gezaghebbende bladen, waaronder het Tijdschrift van het Natuur Historisch Genootschap Limburg. Zijn speciale kennis van paddenstoelen en vlinders wordt op veel plaatsen gewaardeerd.

Bart heeft zijn lange staat van dienst als coördinator van de VNeL-werkgroep, gedeeld met John Sino, Wiel van der Linden en op dit moment met Ton Wismans. Samen met Miep Philipsen en Ton Wismans maakte hij een prachtig fotoboek over het werk van de VNeL-groep ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de werkgroep. Dit fotoboek werd aangeboden in de Houthuizermolen te Lottum. Het boek schetst in woord en beeld het werk van de VNeL gedurende de 25 jaar dat de werkgroep actief is.

Kortom het kleine IVN-jubileumspeldje is maar een minuscuul eerbetoon voor de reusachtige verdienste van Bart Reintjes zowel voor de vereniging IVN als voor de natuurwaarden in het werkgebied van de afdeling.

Bart, heel hartelijk dank!