Lentewandeling De Diepeling

Lentewandeling De Diepeling Castenray

In het grensgebied van de gemeentes Venray en Horst aan de Maas wordt tussen Castenray en Tienray door Zand- en Grinthandel Teunesen BV al vanaf 1 oktober 1975 zand en grind gewonnen ten behoeve van de regionale industriezandvoorziening. Het zand wordt ter plekke door een zeef- en sorteerinstallatie geklasseerd tot industriezand, ophoogzand en grind.
Door de ontgronding is een enorme waterplas ontstaan die doorsneden wordt door een dam. Rondom vind je oevervegetatie, struweel en een bos waar dassen huizen. Een uitgelezen plek voor tal van vogelsoorten.
Langs de zuidrand van het gebied stroomt de Lollebeek die daar uitmondt in de Groote Molenbeek. In de zuidoosthoek is vlak tegen de Lollebeek voor de natuurontwikkeling nog een kleine ontzanding geweest en daar is een moerassig stukje natuur gecreëerd.

Het dal van de Lollebeek vormt een mooie verbindingszone tussen De Diepeling en andere natuurgebieden als De Castenrayse Vennen, De Castenrayse Bergen en de Schadijker Bossen. Flora en fauna hebben er de ruimte gekregen.

In circa 2028 zal de ontgronding afgerond moeten zijn en daarna zal het ruim honderd hectare natuurgebied zijn eindbestemming krijgen. Momenteel is de intentie om de inrichting van De Diepeling af te stemmen op de hoofdfunctie natuur, waarbij beperkt recreatief medegebruik mogelijk is voor zover het de natuurwaarde respecteert. Gedacht kan dan worden aan wandelen en vissen.

Begeleider: Jan Strijbos

Jan Strijbos leidt de excursie langs de waterplas, de Lollebeek en de Groote Molenbeek naar de Reinbroeckerweg. Van daaruit weer langs de waterplas en het foeragegebied van de dassen naar de dam die de waterplas doorsnijdt. Via de dam komen we weer terug bij het startpunt: de parkeerplaats met het monument (anker), in de buurt van de boerderij met als adres Diepeling 5 in Castenray.

Waar
Parkeerplaats Diepeling (bij ‘Anker’)
Diepeling 5
Castenray
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Bea Geurts

IVN De Maasdorpen

Ontdek meer over

Deel deze pagina